- Vi har klart å bruke all masse til samfunnsnyttige formål. Vi har fylt ut det aller meste i sjøen, som er blitt til 330 dekar med nye industriområder. Vi har også laget nye flotte friområder i Stavanger, som på Kuneset i Hundvåg bydel, der vi nå forlater området med en ny park på 31 dekar, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Det har gått 1550 lektere fra utskipingskaia på Kuneset.
Det har gått 1550 lektere fra utskipingskaia på Kuneset.
Det nye industriområdet på Buøy er over 100 dekar.
Det nye industriområdet på Buøy er over 100 dekar.
Store deler av tunnelmassene fra Eiganestunnelen er brukt til å lage et 100 dekar stort industriområde i Jåttåvågen. Det er dokkene der understellet til Statfjord-plattformene ble bygget som nå er fylt igjen.
Store deler av tunnelmassene fra Eiganestunnelen er brukt til å lage et 100 dekar stort industriområde i Jåttåvågen. Det er dokkene der understellet til Statfjord-plattformene ble bygget som nå er fylt igjen.

Lektertransport - 829.000 kubikkmeter

Å gjennomføre gigantprosjektet i en by har vært utfordrende, men «med god planlegging og dyktige entreprenører er arbeidet blitt utført uten store problem», skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Massene som er tatt ut i sørenden av Ryfylketunnelen, er fraktet med lektere til Buøy.

- Løsningen med lektertransport fra Kuneset ble valgt fordi det ville vært en stor negativ miljø- og trafikksikkerhets-belastning for lokalmiljøet på Hundvåg og Stavanger sentrum å kjøre all overskuddsmasse vekk med lastebil via lokalveinettet og sentrumsgatene, sier Eiterjord.

Det er fraktet 829.000 kubikkmeter tunnelmasse med lektere for å fylle ut et 100 dekar stort nytt industriområde på Buøy. Det er ett av Stavangers største næringsområder med Rosenberg Verft som den største enkeltbedriften.

250 lastebiler i døgnet - én mill. kubikkmeter

Massene fra Eiganestunnelen er brukt til å fylle ut i Jåttåvågen, som er et annet stort næringsområde i Stavanger. På det meste gikk det 250 lastebiler i døgnet fra transporttunnelen som lå nær sentrum og på den sterkt trafikkerte E39.

- Denne transporten av én million kubikkmeter tunnelmasse ble gjennomført uten ett eneste uhell, hevder Statens vegvesen.

Planen til Stavanger kommune for det 100 dekar store området, er å tilby tomter til bedrifter som trenger kontorplass.

Det er også fylt ut store næringsområder i Ryfylke og i en vik i Stavanger sentrum. Alt er gjort i samarbeid med private utbyggere og Stavanger kommune.

- Når vi først etablerte lekterkai og utskipingsområde på Kuneset, som den gangen var på åtte dekar, fant vi i samarbeid med kommunen ut at løsningen var å opparbeide dette som et flott, nytt friluftsområde for innbyggerne på Hundvåg. I sluttfasen har vi lagt ned mye ressurser for at friområdet skal være godt landskapstilpasset og bruksvennlig, sier en stolt prosjektleder.

Det mest synlige nybygde friområdet, er parken over miljøkulverten over E39. Den binder sammen to store friområder nær Stavanger sentrum - Vålandsskogen og Mosvatnet.