PC og Ipad var viktigste verktøy under planlegging, prosjektering og bygging av «nye Bjørnson» i Drammen for prosjektleder Tom Hedalen (t.v.) og byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.
PC og Ipad var viktigste verktøy under planlegging, prosjektering og bygging av «nye Bjørnson» i Drammen for prosjektleder Tom Hedalen (t.v.) og byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

Papirløst veiprosjekt fra start til mål

Ny fylkesvei 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen er et av Statens vegvesens første papirløse prosjekter fra planlegging til bygging.

Publisert

- Vi har planlagt, prosjektert og bygd veiprosjektet etter en såkalt modellbasert metode. Det vil si at alt har foregått digitalt - på pc og Ipad - uten tradisjonelle tegninger, forteller prosjektleder Tom Hedalen

- Det har passet utmerket til et komplisert veiprosjekt midt i en by med mye infrastruktur også i bakken, sier byggeleder Thomas Holst.

- Raskere og billigere

Å planlegge, prosjektere og bygge et slikt veiprosjekt modellbasert og full-digitalt har betydd en klar effektivisering av prosjektet, ifølge Vegvesenet.

- Det er også noe av grunnen til at Bjørnson-prosjektet i Drammen både ble bygd raskere og billigere enn opprinnelig forutsatt. Og det til tross anleggsvirksomhet midt i sentrum av Drammen mens trafikken passerte gjennom hele byggeperioden på halvannet år, forteller Hedalen.

Leder for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region sør, Ingunn Foss, spurte på et tidlig stadium om Bjørnson-prosjektet i Drammen kunne skje modellbasert.

- Det sa vi ja til og seksjonsleder for plan og prosjektering i Buskerud, Amund Lundqvist, og hans folk satte i gang prosessen med modellbasert styring under planleggingen for noen år til bake, forteller Tom Hedalen.

- Under byggingen av ny firefelts Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen fra våren 2017 til høsten 2018 har vi vært i tett dialog med Drammen kommune og andre parter på infrastruktur for å få en raskest og best mulig gjennomføring. Det har fungert bra, sier Thomas Holst.

Isachsen Anlegg brukte dataverktøyet godt

- Og når entreprenøren Isachsen Anlegg AS også har tatt til seg det modellbaserte verktøyet på en god måte, har samarbeidet i anleggsfasen også fungert veldig bra og effektivt, sier prosjektleder Tom Hedalen.

Hedalen er også prosjektleder for et annet kommende storprosjekt i Drammen, ny Holmenbru. Det blir også planlagt, prosjektert og bygget papirløst – med det digitale modellbaserte verktøyet Statens vegvesen nå tar mer og mer i bruk på større vegprosjekter.