Minnevika jernbanebru skal stå på268 peler, og hverav pelene går 40meter dypt.
Minnevika jernbanebru skal stå på268 peler, og hverav pelene går 40meter dypt.

Hæhre og PNC tildelt kontrakt på 2,2 mrd. kroner

Bane Nor har tildelt kontrakten for bygging av nytt dobbeltspor på Intercity-strekningen fra Eidsvoll nord til Langset, til arbeidsfelleskapet Hæhre og PNC ANS.

Publisert

Kontrakten for Eidsvoll nord til Langset (Eidsvoll kommune i Akershus), omfatter blant annet byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en kort tunnel, tre korte bruer, samt Minnevika jernbanebru på 836 meter.

Minnevika blir Norges lengste jernbanebru og skal bygges på «svevende pæler» over Minnevika.

Entreprisen er en flerfaglig utførelsesentreprise som også omfatter de jernbanetekniske fagene med unntak av signalanlegget. Kontraktssummen er på 2199 millioner kroner.

Fornøyd

Kontrakten tildeles etter en prosess med prekvalifisering av tilbydere og forhandlinger med de kvalifiserte.

Minnevika jernbanebru, som med sine 836 meter blir Norges lengste jernbanebru.
Minnevika jernbanebru, som med sine 836 meter blir Norges lengste jernbanebru.

- Ved første gangs utlysning oppnådde vi ikke tilstrekkelig konkurranse, men vi er godt fornøyd med responsen i markedet etter at oppdraget ble lyst ut på nytt. Vi fikk med oss tre solide entreprenører videre og har hatt et godt samarbeid med tilbyderne underveis i prosessen, opplyser prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane Nor.

Med i konkurransen var arbeidsfelleskapet Hæhre og PNC ANS, NCC Norge AS og Veidekke Entreprenør AS. Sistnevnte leverte ikke tilbud.   

Før kontrakten med arbeidsfelleskapet Hæhre og PNC ANS kan undertegnes, er det en karensperiode frem til 26. april, hvor de øvrige tilbyderne har muligheten til å klage på tildelingen.

Viktig for Intercity

Dobbeltspor-prosjektene i Eidsvoll er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

I Eidsvoll kommune er NCC Norge i gang med den ni kilometer lange strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord. Denne kontrakten ble inngått i september 2018, og strekningen skal tas i bruk høsten 2022. Parsellen fra Eidsvoll nord til Langset planlegges tatt i bruk høsten 2023.

Når dobbeltsporet står helt ferdig fram til Åkersvika ved Hamar i 2026, vil reisetiden Hamar-Oslo bli redusert til 55 minutter.

Flere illustrasjoner og mer informasjon om prosjektet her (powerpoint-presentasjon fra nabomøte i januar 2019)