AltiSkog har kjøpt Belland Graving, speisalist i muring av natursteinmurer.Foto: Belland og AltiSkog
AltiSkog har kjøpt Belland Graving, speisalist i muring av natursteinmurer.Foto: Belland og AltiSkog

AltiSkog kjøper Belland Graving

AltiSkog AS, Kristiansand, har kjøpt 100% av aksjene i Belland Graving som holder til i Lyngdal.

Publisert

Oppkjøpet er gjort for å styrke begge selskapenes virksomhet samtidig som hvert selskap vil videreutvikle sin kjernekompetanse, heter det i en melding.

Spesialist i natursteinsmuring

Belland Graving vil fortsette som et selvstendig selskap hvor dagens eier, Lasse Belland, er med for fullt både operativt og på eiersiden i AltiSkog.

Dette har vært helt avgjørende for AltiSkogs oppkjøp, blir det presisert.

Belland Graving AS er et av Sørlandets ledende selskap på natursteinsmuring, i tillegg til tradisjonell entreprenørvirksomhet.

Skogsentreprenør

AltiSkog AS er en av landets største skogsentreprenører. I dag har selskapet 12 skogsmaskiner i tillegg til egne gravemaskiner.

Etter oppkjøpet vil all gravevirksomheten bli samlet i et selskap.

- Innenfor moderne skogbruk, der det benyttes store maskiner, er det helt nødvendig å ha tilgang til gravemaskiner for bygging av enkle driftsveier, samt oppussing av kjørespor. Videre er det et satsningsområde for oss i AltiSkog å kunne tilby og spesialisere oss på bygging av skogsbilveier. Nå vil vi kunne tilby totale pakker med veibygging og hogst, sier daglig leder i AltiSkog, Fredrik Pedersen.

Styreleder i selskapet er Geir Thorsland.