Fra norskekysten til verdensmarkedet

SalMar har skiftet spor til verdensomspennende logistikksatsning.

Publisert

Fra kjøp i spotmarkedet til industrialisert logistikk setter de kontinuerlig forbedring i sentrum sammen med Schenker og PostNord.

Kontraktene mellom SalMar og Rambøll ble undertegnet før påske omfatter forbedringsprogrammet Dolor Logistics (Smart Logistikk), og som bidrar til å tilpasse SalMars logistikkstrategi for fremtiden.

SalMar som i dag produserer ca. 150.000 tonn laks fra ulike anlegg i Norge øker produksjonen i Nord-Norge vesentlig gjennom nytt slakteri på Senja.

- God logistikk betyr igjen god markedstilgang, sier SalMars Head of Production planning Simon Søbstad.

Head of Production planning SalMar, Simon Søbstad, forteller at selskapet har skiftet spor til verdensomspennende logistikksatsning.
Head of Production planning SalMar, Simon Søbstad, forteller at selskapet har skiftet spor til verdensomspennende logistikksatsning.

Han fremhever i pressemeldingen at SalMar har tatt et valg om å industrialisere og strukturere logistikken, for derved å sikre at selskapet er rigget for fremtiden på både kapasitet og alternative transportløsninger. 

SalMar distribuerer laks til et globalt marked med kunder i 50 land.

– Tilpasses konkurransekraften

- Alle våre transporter starter imidlertid fra distrikts-Norge. Det er derfor viktig for SalMars konkurransekraft at vi har en logistikk som er tilpasset dette, sier Søbstad.

Gjennom Dolor Logistics har SalMar valgt å inngå partnerskapskontrakter med logistikkselskaper som PostNord og Schenker.

Head of Businessdevelopment and logistics, John Kenneth Selven i Rambøll, har hat ten sentral rolle I fremforhandlingen av kontrakten.

Dialogen fremover vil imidlertid være på alle nivå i selskapene for å sikre kontinuerlig forbedring.

Head of Businessdevelopment and logistics i Rambøll, John Kenneth Selven, har hat ten sentral rolle i fremforhandlingen av avtalen.
Head of Businessdevelopment and logistics i Rambøll, John Kenneth Selven, har hat ten sentral rolle i fremforhandlingen av avtalen.

- SalMar er interessert og nysgjerrig på nye løsninger som gjør oss mer effektive, miljøvennlige og sikker som leverandør, sier Selven. 

Partnerskapsmodellen vil for SalMar være en ny plattform for god dialog og felles utvikling innen logistikkområdet, og som i neste omgang vil sikre vår posisjon som en av verdens beste oppdrettsselskap, sier SalMars Head of Production planning, Simon Søbstad.

Han understreker også at samarbeidet med Rambøll Norge ble valgt fordi Dolor Logistics var tilpasset SalMars behov og ideer for ny logistikkstrategi.