Prosjektdirektør for E39, Asbjørn Heieraas, er glad for at enda en Nye Veier-strekning er i støpeskjeen for utbygging. Her avbildet ved Mjåvannsheitunnelen som er under driving i Songdalen.
Prosjektdirektør for E39, Asbjørn Heieraas, er glad for at enda en Nye Veier-strekning er i støpeskjeen for utbygging. Her avbildet ved Mjåvannsheitunnelen som er under driving i Songdalen.

Norconsult AS vant reguleringsoppdrag

Norconsult AS er tildelt oppdraget med å utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune (Vest-Agder).

Publisert

Oppdragstildelingen er startskuddet for Nye Veiers arbeid med strekningen.

Norconsult AS vant kontrakten, med en verdi på 30 millioner kroner.

- For Nye Veier er tildelingen av oppdraget en viktig milepæl. Nå starter reguleringsarbeidet opp med full tyngde. Målet er vedtatt plan i løpet av 2020 og byggestart første halvår 2021, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Utbyggingssjef for strekningen er Harald J. Solvik, som også har ansvaret for pågående utbygging fra Kristiansand vest til Mandal øst.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av enkomplett detaljreguleringsplan i henhold til vedtatt kommunedelplan. I tillegg inngår konsekvensutredning for deponiområder for strekningen.

Harald J. Solvik er utbyggingssjef for strekningen som nå skal detaljreguleres gjennom Lyngdal. Han er også utbyggingssjef for prosjektet som er i produksjon fra Kristiansand vest til Mandal øst.
Harald J. Solvik er utbyggingssjef for strekningen som nå skal detaljreguleres gjennom Lyngdal. Han er også utbyggingssjef for prosjektet som er i produksjon fra Kristiansand vest til Mandal øst.

Planen skal inneholde alle nødvendige arealer for bygging, drift og vedlikehold av det nye veianlegget.

Strekningen som skal reguleres inneholder ca. ti kilometer med ny E39 og inneholder to kryss og en rekke tunneler og bruer. I tillegg kommer anleggsveier og andre behov for areal.

Veien skal bygges som firefelts vei og planlegges for 120 km/t.

Planarbeidet gjennomføres i samarbeid med Lyngdal kommune, Vest Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og andre berørte sektormyndigheter.

Fremdriften på planarbeidet er lagt opp slik at reguleringsplanen kan være vedtatt i løpet av høsten 2020.

Prosjektet omfatter detaljregulering av omtrent ti kilometer med ny E39, fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune.
Prosjektet omfatter detaljregulering av omtrent ti kilometer med ny E39, fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune.
STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS