To ordførere deltok på markeringen sammen med Statens vegvesen og hovedentreprenøren Skanska – Aina Borch fra Porsanger, hvor tunnelen befinner seg, og Kristina Hansen fra Nordkapp. Det er trafikantene herfra som virkelig kan nyte forskjellen når dagens skredutsatte veistrekning og den gamle tunnelen skiftes ut med ny tunnel og sikrere vei.

Tunnel på 3460 meter

Anleggsarbeidet ved Skarvberget startet i slutten av mars 2019, med anleggsveger og fjellskjæringer. Nå er entreprenøren i gang med å drive selve tunnelen, som etter hvert skal bli 3460 meter lang, i tillegg til portaler på 70 meter.

Skanska planlegger å drive 1600 meter fra sørsida, mens arbeidet fra nordsida starter i løpet av mai 2019.

Om et drøyt år (vår/sommer 2020) blir det gjennomslag i tunnelen, og hele veianlegget skal stå ferdig seinhøsten 2021.

Jobber 18 timer i døgnet

Det betyr også at store mengder steinmasser må fraktes fra sørsiden og nordover gjennom den gamle tunnelen de neste månedene.

En del av steinen skal brukes til fyllmasse for den nye veien i Skarvbergdalen og til utbedringer nordover langs Skarvbergvika. Entreprenøren tar sikte på at denne veistrekningen skal være ferdig asfaltert og klar til bruk allerede før vinteren.

Arbeidet i tunnelen foregår døgnet rundt. Tunneldriverne jobber i to skift fra seks om morgenen til to på natta, mens de siste nattetimene brukes til å sikre tunnelen med sprutbetong. I løpet av våren vil det være 60-70 personer i daglig arbeid på Skarvbergtunnelen.