De falske førerkortene.
De falske førerkortene.

To tatt med falske førerkort

En kjørte for et norsk firma, den andre for et latvisk firma.

Publisert

Begge kjørte inn til skiltet kontroll ved Jessheim trafikkstasjon, ved E6 i Ullensaker kommune (Akershus), i april.

Norsk lastebil – litauisk sjåfør

Natt til 29. april ble en norskregistrert lastebil stoppet. Det ble raskt klart for inspektørene at det litauiske førerkortet var falskt.

- Sjåføren hevdet å ha mistet førerretten etter å ha kjørt for fort i hjemlandet, og så laget en kopi av sitt eget førerkort, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby.

Se her hvordan du kan sjekke om et førerkort er ekte eller ikke.

Sjåføren ble fotgjenger og anmeldt for dokumentfalsk og kjøring uten gyldig førerkort.

Lastebilen ble hentet på trafikkstasjonen av en annen sjåfør som hadde førerkortet i orden.

Latvisk vogntog – ukrainsk sjåfør

  1. april ble et latvisk vogntog stoppet. Inspektørene fikk mistanke om at førerkortet ikke var ekte.

Når det ble stilt spørsmål om førerkortet, kom sjåføren først med en - for inspektørene - uklar forklaring. Deretter oppsto det språkproblemer.

Politiet kom til trafikkstasjonen og tok med seg ukraineren. Det ble fastslått av en dokumentgransker hos politiet at førerkortet var falskt.

Vogntoget som kjørte lovlig kabotasje i Norge står fortsatt (8. mai) på trafikkstasjonen, i påvente av en sjåfør med ekte førerkort og førerrett.

- Kan være vanskelig å avgjøre

- Det kan være vanskelig for en leder i et transportfirma å avgjøre om et førerkort er falskt. Mange forfalskninger er så bra laget at det ikke er enkelt å avgjøre ektheten uten rett kunnskap og utstyr, sier Rogneby.

Det kan også være tilfeller der sjåfører hadde førerretten i orden ved ansettelsestidspunktet og at det falske førerkortet ble skaffet til veie under ansettelsesperioden.

- Det er jo ikke slik at transportledere sjekker en ansatts førerkort månedlig, sier Rogneby.

STILLING LEDIG: