Slik skal utvidelsen av Midtun skole på Nesttun i Fana bydel i Bergen bli.
Slik skal utvidelsen av Midtun skole på Nesttun i Fana bydel i Bergen bli.

Veidekke utvider skole i Bergen

Bergen kommune har gitt Veidekke i oppdrag å bygge nytt skolebygg i forbindelse med utvidelsen av Midtun skole på Nesttun i Fana bydel.

Publisert

Bergen kommune forventer en jevn økning av elevtallet på Midtun barneskole de nærmeste årene, og skolen skal derfor utvides med 150 elevplasser. Veidekke har vunnet konkurransen om å få oppføre tilbygget som blir på 2540 kvadratmeter over fire etasjer.

Tilbygget skal kobles på eksisterende bygningsmasse via korridorer i hovedbygget.

- Vi takker så mye for tilliten, og gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene. Det å bygge gode skolebygg er noe av det vi liker aller best å gjøre. Det er svært viktig for samfunnet og den oppvoksende generasjon, og i Veidekke har vi solid kompetanse på det å bygge undervisningsbygg i tett samspill med kommune og samarbeidspartnere, sier direktør Ingmar Austevoll i Veidekke storbyregion Bergen.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 111 millioner kroner. Den inneholder også flere opsjoner om tilleggsarbeider. Selve byggingen starter opp i løpet av juni måned med ferdigstillelse i fjerde kvartal 2020.

På bildet (f.v.): Regionsdirektør Ingmar Austevoll i Veidekke og direktør Willy André Gjesdal i etat for utbygging i Bergen kommune.