Rekkverksende som ikke er tilstrekkelig sikret, mot fartsretningen, E6 Innlandet.

Brudd på kravene til sikring av arbeidsområder

Nye veier AS ivaretar ikke trafikksikkerheten i arbeidsområdene i E6 Innlandet godt nok, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Vegtilsynet har ført tilsyn med Nye Veier AS' utbyggingsområde E6 Innlandet. Vegtilsynet inspiserte strekningen Kolomoen–Moelv, og fant omfattende brudd på kravene til sikring av arbeidsområder.

Brudd på kravene dreier seg blant annet om endeavslutninger på rekkverk, overganger og mangelfulle innfestinger. Arbeidsområdet bruker riktig styrkeklasse på rekkverkene.

På bakgrunn av inspeksjonsfunnene undersøkte Vegtilsynet Nye veiers styringssystem. Vegtilsynet fant blant annet at flere avvik i arbeidsområdene var registrert av Nye Veier i november 2018, men fortsatt ikke utbedret i midten av mars 2019. Den lange behandlingstiden for utbedring underbygger Vegtilsynets vurdering av at Nye Veiers styringssystem knyttet til arbeidsvarsling ikke er tilstrekkelig for å sikre trafikksikkerheten i utbyggingsområde E6 Innlandet.

Ikke godkjent rekkverksovergang mellom eksisterende og midlertidig rekkverk, mot fartsretningen, i nedoverbakke.

Vegtilsynets konklusjon er at Nye Veiers styringssystem for arbeidsvarsling ikke er tilstrekkelig når det gjelder trafikksikkerhet.

Mangelfull innfesting mellom rekkverkselement. Vegtilsynet observerte «et stort antall slike på strekningen».

Frist for Nye veier til å gi tilbakemelding til tilsynet på hvordan avvikene vil bli håndtert, samt plan for gjennomføring av tiltak, er satt til 31. mai 2019.

Nye Veier: - Sikkerhet er høyest prioritert

- Tilsyn som dette gjør oss som byggherre bedre. Sikkerheten for våre arbeidere og alle som ferdes i og langs med vårt anleggsområde har alltid vår høyeste prioritet. Likevel ser vi av tilsynsrapporten fra Vegtilsynet at vi må bli flinkere til å følge opp våre entreprenører i forhold til de fysiske sikringstiltakene ute, samtidig som vi må styrke vårt styringssystem for arbeidsvarsling, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Alle avvikene ble, ifølge Nye Veier, lukket umiddelbart etter at Vegtilsynet kom med sin foreløpige rapport i april i år. Vegtilsynet skriver også at flere av bruddene i arbeidsområdene ble registrert av Nye Veier i november 2018, men var fortsatt ikke utbedret i midten av mars 2019.

- Vi har som byggherre selv avdekket flere av avvikene ute i anlegget, men vi har dessverre ikke hatt gode nok systemer for å få lukket disse raskt nok, sier Moshagen.

Berømmer Vegtilsynet

Nye Veier mener tilsynet er svært viktig for sikkerheten.

- Vi vil berømme Vegtilsynet for en grundig rapport etter tilsynet hos oss. Vi setter trafikksikkerhet både i anleggsperioden og i drift svært høyt, og har mål om null ulykker. Dermed er det viktig at vi blir sett i kortene. Strekningen E6 Kolomoen - Moelv er lang og til dels komplisert, ettersom bygging av ny vei foregår tett på eksisterende E6. Derfor er det viktig at våre systemer fungerer, og at entreprenørene følger opp arbeidet ute på en god måte, sier Moshagen.

Nye Veier vurderer nå flere tiltak for å sikre at byggherrens entreprenører har kontroll på den fysiske sikringen samt styringssystemet for arbeidsvarsling.

Vegtilsynet loves tilbakemelding fra Nye Veier om hvilke tiltak som blir iverksatt innen utgangen av mai i år.

Powered by Labrador CMS