Grant Larsen, avtroppende administrerende direktør for Volmax, opplyser at det nye skade- og lakkanlegget i Stokke ligger an til å omsette for omkring 40 millioner kroner i 2019.
Grant Larsen, avtroppende administrerende direktør for Volmax, opplyser at det nye skade- og lakkanlegget i Stokke ligger an til å omsette for omkring 40 millioner kroner i 2019.

Satser tungt på skade og lakk

Cognia-konsernet som eier lastebilforhandleren Volmax med hovedkontor i Stokke har nylig åpnet et flunkende nytt skade- og lakkverksted for lastebiler, busser og anleggsmaskiner.

Publisert

- Vårt nye skade- og lakkanlegg i Stokke er blant de aller største i Norge, sier Grant Larsen.

Han er avtroppende administrerende direktør for Volmax, og påtroppende konsernsjef for Cognia. Sistnevnte eier foruten Volmax også Bil-Service Personbil (Ford, Kia, Renault og Volvo) i Vestfold med representasjon i Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. I tillegg eier konsernet forhandleren Bilspiten på Kongsberg (Ford, Mazda og Volvo).

Samlet omsatte Cognia for omkring 2,3 milliarder kroner i fjor, hvor Volmax som har til sammen åtte lokasjoner representerte omkring 1,1 milliarder kroner.

Det nye skade- og lakkanlegget ble åpnet rundt årsskiftet. I 2019 ligger det an til å omsette for omkring 40 millioner kroner.

- Halvparten av omsetningen og jobbene på dette anlegget er fremmedmerker blant lastebilene, samt gravemaskiner, traktorer og anleggsmaskiner, sier Larsen.

- Halvparten av omsetningen og jobbene på det nye skade- og lakkanlegget, er fremmedmerker blant lastebilene, samt gravemaskiner, traktorer og anleggsmaskiner, sier Larsen.
- Halvparten av omsetningen og jobbene på det nye skade- og lakkanlegget, er fremmedmerker blant lastebilene, samt gravemaskiner, traktorer og anleggsmaskiner, sier Larsen.

Foruten en enorm bilskadeavdeling, har det nye anlegget også to gassfyrte lakkbokser. Den største kan med letthet ta de største hengerne, eller en dobbeltdekker buss.

Ferdig konsolidert

Volmax er en av landets største frittstående lastebilforhandler av Volvo.

- Mens vi innen personbiler er åpne for å kjøpe oss opp med tanke på å representere flere merker og nye geografiske områder, er lastebilbransjen ferdig konsolidert. Det finnes rett og slett ikke noe mer å kjøpe, sier den påtroppende konsernsjefen.

Larsen sier at Cognia også vil bruke mye ressurser på å utvikle eiendomsmassen sin knyttet opp til bilvirksomheten.

- Om vi skal eie eller leie blir et finansielt case i hvert enkelt tilfelle. Vi stiller oss også til stadighet spørsmål om hvordan fremtidige bilanlegg skal se ut, og bruker faktisk ganske mye tid på dette, sier han.

Skal lære av hverandre

Grant Larsen mener at både Volmax og personbilvirksomhetene har en helt unik mulighet til å lære av hverandre, som følge av at Cognia har en fot i begge «leire».

- Det er ingen tvil om at lastebilbransjen har en god del å lære av personbilbransje både innenfor lean drift og ikke minst markedsføring, sier han.

På en andre siden har forhandlerne av tyngre nyttekjøretøyer i mange år hatt en mye tettere dialog med sine kunder.

- Innenfor lastebilbransjen har det tradisjonelt vært langsiktige og dype relasjoner mellom oss og kundene våre. Her tror jeg personbilsiden har noe å lære, sier han.

- Jeg mener også at personbilforhandlere må ha et tydeligere budskap på hvem du vil nå både innenfor B2B og B2C. Dette gjelder både innenfor salg og service. På dette området er lastebilbransjen mye flinkere, sier han.

Personbildelen av Cognia har også adoptert key-account managere som skal sikre den samme tette oppfølgingen av kundene innenfor personbil som man har gjort innen lastebilnæringen.

Larsen er i det hele tatt veldig opptatt av tette relasjoner til kundene.

- Det som er sikkert, er at vi ikke skal kaste bort mange millioner kroner på mobilitetskonsepter. Det kan andre gjøre, sier Grant Larsen.