Nye Karmsundgata sør med fire felt og brusystem.
Nye Karmsundgata sør med fire felt og brusystem.

Risa AS bygger Karmsundgata

På vegne av Rogaland fylkeskommune har Statens vegvesen tildelt Risa AS jobben med å utvide Karmsundgata. Kontrakten er en totalentreprise verdt 385 millioner kroner.

Publisert

Strekningen som Risa AS skal bygge i Haugesund går fra Opelkrysset (Haukelivegen) og 1300 meter mot sentrum, til Storasundgata.

Oppdraget er å utvide gata fra to til fire felt. Tre gangbruer, undergang, nye lys, støyskjermer er blant oppgavene som ligger i kontrakten.

- Dette er en totalentreprise. Det betyr at entreprenøren både prosjekterer og bygger, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Einar Færaas.

Sykkelvei på begge sider

- Vi skal bygge fortau med sykkelvei på begge sider av gata, og tre bruer for dem som går og sykler. I kontrakten ligger også 760 meter med støyskjermer, nye bussholdeplasser, veilys og forsterket lys i undergangen, sier Færaas.

Samarbeid med kabeletater

Samtidig med arbeidet for å bygge ny vei i Karmsundgata, benytter Haugesund kommune muligheten og fornyer vann- og avløpssystemene sine på strekningen.

Haugaland kraft legger nye strømkabler.

Arbeidet med prosjekteringen starter sommeren 2019, og alt skal være ferdig sommeren 2021.