Det skal bli bygget ny Sluppen bru, som har fått navnet Nydalsbrua. Høsten 2014 ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse for utformingen av selve brua og tilpasninger i terrenget. Fagjuryen valgte skråstagbru med særpreget design levert av Aas-Jakobsen med flere.
Det skal bli bygget ny Sluppen bru, som har fått navnet Nydalsbrua. Høsten 2014 ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse for utformingen av selve brua og tilpasninger i terrenget. Fagjuryen valgte skråstagbru med særpreget design levert av Aas-Jakobsen med flere.

Ny Nidelva-bru har beregnet pris 1,22 mrd. kroner

Staten vil bidra med 855 millioner kroner. Det ligger nå an til anleggsstart tidlig i 2020.

Publisert

Nydalsbrua på Sluppen skal gi bedre fremkommelighet for mange og er et viktig prosjekt for Trondheimsområdet. Nå starter arbeidet, og staten tar den største delen av kostnadene for brua, som åpner i 2022/2023.

- Nydalsbrua blir en viktig del av veisystemet rundt Trondheim. Dagens bru (Sluppen bru) er i svært dårlig stand, og det er flott at vi nå kan erstatte den, sier samferdselsminister Jon Georg Dale som har lagt frem et forslag til Stortinget om prosjektet.

Kostnadene er beregnet til totalt 1220 millioner kroner. Staten vil bidra med 855 millioner kroner.

Anleggsstart tidlig i 2020

Fakta om prosjektet:

• Lengde Osloveien: ca 1,4 km
• Ny bru over Nidelva
• Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang- og sykkelbru
• To nye bruer over Leirelva
• Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen
• Ny gang- og sykkelvei

Nydalsbrua med tilknytinger er et riksveiprosjektet. Det omfatter blant annet ny firefelts bru over Nidelva og ombygging av dagens bru til gang- og sykkelveibru.

Mange trafikantgrupper vil få bedre fremkommelighet, og av Dales forslag til Stortinget går det frem at dette er et viktig prosjekt for det samlede transportsystemet i og rundt Trondheim.

Det ligger nå an til anleggsstart tidlig i 2020. Forebyggende arbeider starter i løpet av 2019. Etter planene kan det gå trafikk over brua i 2022/2023.

Miljøpakke Trondheim

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune skal forskuttere midler til prosjektet innenfor Miljøpakke Trondheim.

I bymiljøavtalen til Trondheim for perioden 2016-2023, ligger det nå inne et statlig bidrag på ca. 4 milliarder kroner til kollektivtransport-, sykkel- og fotgjengertiltak.

Det er forhandlet frem et nytt utkast til avtale for perioden frem til 2029 med et statlig bidrag på 8 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS