Hæhre Entreprenør bygget E6 og Dovrebanen på parsell FP3 på Fellesprosjektet. Da entreprenøren på FP1, Alpine Bau, ble slått konkurs gjorde Hæhre også en god del av jobben på denne.
Hæhre Entreprenør bygget E6 og Dovrebanen på parsell FP3 på Fellesprosjektet. Da entreprenøren på FP1, Alpine Bau, ble slått konkurs gjorde Hæhre også en god del av jobben på denne.

Dømt til å tilbakebetale ca. 32 mill. kroner

Hæhre Entreprenør er dømt til å betale staten etter å ha utført et betydelig arbeid på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ved Mjøsa i Hedmark.

Publisert

Hæhre Entreprenør, et selskap BetonmastHæhre-gruppen, har mottatt dom i saken gjeldende sluttoppgjør etter gjennomføringen av parsellen FP3 fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Dommen gir Hæhre i liten grad medhold.

Konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre er skuffet og overrasket over dommen:

- Vi er skuffet over dommen som vi mener er feil. Vi har i liten grad fått gjennomslag for våre synspunkter, og vi vil sammen med våre advokater benytte tiden fremover til å vurdere om dommen skal ankes.

Uenighet om 750 millioner kroner

Dommen gjelder et omfattende og komplekst sluttoppgjør etter gjennomføringen av parsellen. FP3 er en av tre kontrakter for utbygging av ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa.

Hovedarbeidene i FP3 kontrakten var etablering av firefelts E6 på ca. 9,6 km og 4,75 km dobbeltsporet jernbane. Bane Nor SF og Statens vegvesen var i felleskap byggherre i prosjektet (derav navnet Fellesprosjektet).

Kontrakten ble inngått i mai 2012, og prosjektet ble sluttført i 2016.

Retten har tatt stilling til en uenighet mellom partene på ca. 750 millioner kroner eks. mva.

Negativ resultateffekt

Tingrettens resultat innebærer at Hæhre Entreprenør har fått medhold i ca. kr 65 mill. av selskapets krav. Flere av de omtvistede kravene var betalt underveis i prosjektet.

Konsekvensen av den løpende betalingen, er at entreprenøren er dømt til å tilbakebetale ca. 32 millioner kroner. I tillegg er selskapet dømt til delvis å dekke motpartens sakskostnader.

BetonmastHæhre vil i forbindelse med rapportering av første kvartal 28. mai innta en vurdering av regnskapsmessige effekter av saken. Nye vurderinger basert på dommen vil sannsynligvis medføre en betydelig negativ resultateffekt.

Advokatfirmaet Glittertind har representert selskapet. BetonmastHæhre vil ikke kommentere dommen ytterligere på det nåværende tidspunkt.