Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Utsetter WLTP-innføring - kan gi økt varebilavgift

Dagens målemetode for CO2 skal benyttes ut 2020.

Publisert

Etter planen skulle CO2-avgiften på alle nye varebiler registrert etter 1. september 2019 beregnes etter den nye målemetoden WLTP. Biler som måles etter WLTP får vesentlig høyere tall for CO2-utslipp enn de samme bilene har etter dagens metode (NEDC).

Bilbransjen har lenge uttrykt skepsis til en omlegging allerede i år, fordi de mener at det ennå ikke foreligger gode nok data for å sikre gjennomføringen.

Regjeringen har nå bestemt at omleggingen utsettes. 

Det innebærer at dagens NEDC-verdier vil bli benyttet til å fastsette CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler og campingbiler ut 2020.

Utsettelsen er i tråd med hva bilbransjen har bedt om, men bransjen har ikke fått gehør for er en nødvendig nedjustering av avgiftssatsene med 5 prosent.

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening mener andelen varebilene betaler av personbilenes CO2-avgift settes ned med 5 prosent.
Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening mener andelen varebilene betaler av personbilenes CO2-avgift settes ned med 5 prosent.

Frem til de nye WLTP-dataene skal erstatte dagens NEDC-tall i avgiftene i 2021, skal biler som er godkjent etter WLTP-metoden «tilbakeregnes» til såkalt NEDC 2.0-tall før avgiften beregnes.

Utilsiktet avgiftsøkning

Denne omregningen er imidlertid ikke tilstrekkelig for å utligne avgiftene, mener bilbransjen. De frykter at konsekvensen blir dyrere varebiler.

Ifølge bilimportørene vil bilene som omregnes kunne få økt engangsavgift. Dette fordi de omregnede NEDC 2.0-tallene for CO2 i mange tilfeller blir høyere enn hva de målte NEDC-tallene var.

- For å nøytralisere differansen mellom målt og beregnet NEDC, må den andelen varebilene betaler av personbilenes CO2-avgift settes ned med 5 prosent.

Det sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) til nyhetstjenesten Bilbransje24.

- Dette stemmer godt med simuleringer som er gjort, legger BIL-sjefen til.

I Granavoll-erklæringen slo Regjeringen fast at omleggingen til den nye målemetoden WLTP skal være provenynøytral, det vil si at den ikke skal gi økte avgifter.

BIL har sammen med Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norges Automobilforbund (NAF) overfor Finansdepartementet påpekt faren for en utilsiktet avgiftsøkning som følge av at omregningen gir noe høyere CO2-tall - uten at de i denne omgang har fått gehør.