Her kommer «bølgen».
Her kommer «bølgen».

Sprenger ny rørgate

Sjekk denne videoen, og hør lyden!

Publisert

I USA er det et stort marked for å sprenge nye rørgater, over relativt lange avstander, før massene graves vekk og rørene legges.

Den tøffe videoen over er lagt på nett av Dykon Blasting Corp. som er en av aktørene i bransjen «over there».

Det ligger flere slike videoer på nett. Selv om det beskrives av Dykon at de sprenger berg, virker det som det er jord som sprenges i flere av videoene. Kanskje det er tidsbesparende og økonomisk fordelaktig å «løsne jorda» før man graver grøftene?

Opplys oss gjerne dersom du som leser dette har kunnskap om «grunntanken» bak å bruke slike sprengninger fremfor å grave direkte.