NCC Industry har inngåt avtale om asfaltering med kommunene Voss, Os og Fusa.
NCC Industry har inngåt avtale om asfaltering med kommunene Voss, Os og Fusa.

NCC asfalterer for tre kommuner i Hordaland

Publisert

NCC Industry har signert asfaltkontrakter med Hordalandskommunene Voss, Os og Fusa.

I Voss kommune skal NCC Industry levere ca. 9500 tonn asfalt. Kontrakten ble vunnet på pris og leveransedyktighet.

- Kontraktene i Hordaland er viktig for å forankre vår tilhørighet i lokalmarkedet og bidrar derfor til å styrke vår markedsposisjon, sier Stian Lyngsgård, områdesjef Entreprise Sør-Vest i NCC Asfalt.

Voss kommune har vært kunde hos NCC i flere år gjennom Hardanger-kommunenes innkjøpssamarbeid. I år valgte imidlertid Voss kommune å gå ut av innkjøpssamarbeidet og utlyse egen kontrakt.

For kommunene Os og Fusa er kontrakten anslått til ca. 6000 tonn asfalt per år i en 4,5 års avtale. For NCC-avdelingen i Bergen er dette en strategisk viktig kontrakt «som sikrer god tilstedeværelse i en region med høy aktivitet i anleggsmarkedet».

NCC Industry vil, så langt det lar seg gjøre, levere den patenterte LTA-asfalten NCC Green Asphalt og høy grad av gjenbruk på disse kommunekontraktene. Asfaltarbeidet planlegges utført fra mai/juni og utover sommeren.

- Vi er svært godt fornøyde med å fortsette våre leveranser til disse kommunene som vi har hatt et godt samarbeid med gjennom flere år. Samtidig som vi bekrefter vår posisjon i markedet som ledende i kommunemarkedet, sier Lyngsgård.