Oppgavene omfatter brøyting og strøing av riks- og fylkesveier på vinterstid, samt vedlikehold av veinettet om sommeren.

Bergquist Maskin og Transport (BMT) har etter den siste kontraktsinngåelsen ansvaret for hele Indre Østfold, samt deler av Moss og Sarpsborg. Totalt 877 km med vei.

Lokal entreprenør

- Det er hyggelig å inngå kontrakt med en lokal entreprenør fra Østfold som kan ta på seg større driftskontrakter, og ikke bare de store landsdekkende entreprenørene, sier driftsleder Arne Bjørklund i Statens vegvesen.

Kontrakten gjelder fra 1.september 2019, men ble signert i mai for at entreprenøren skal få tid til å forberede seg på vinteren. De vil ha behov for å bruke sommeren på å oppgradere utstyrsparken og skaffe seg nødvendig bemanning til utføre oppgavene.

Får større ansvar

- Bergquist Maskin og transport har hatt en tilsvarende driftskontrakt på Ørje i åtte år, men nå får de et langt større veinett å forholde seg til, sier Bjørklund.

I tillegg til brøyting og strøing vinterstid, er det en rekke forskjellige oppgaver som rensk av grøfter, graving av stikkrenner, slamsuging av kummer, rengjøring, feiing og plukking av søppel.

Kontrakten gjelder også utbedring av skader på asfaltdekket og skifte av rekkverk, foruten oppsetting og bytting av veiskilt med mer. 

Fakta om kontrakten:

  • Kontraktssum: 193 millioner kroner
  • Entreprenør: Bergquist Maskin og Transport AS

  • Kontrakten gjelder for perioden 01.09.2019 til 31.08.2022 (3 år)
  • Veinettet som omfattes av oppdraget består av 876.903 meter vei totalt: 138 km riksvei, 11 km riks-g/s-vei, 676 km fylkesveg og 51 km fylkes-g/s-vei.

  • Kontrakten omfatter drift og vedlikehold i kommunene Våler, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, vestre del av Marker og Rakkestad, nordre del av Sarpsborg, samt Moss og Råde nordøst for E6.