Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av 521 kilometer riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelveier. Vaktmesterkompaniet AS ble «nødkontrahert» i juli 2018, da Statens vegvesen hevet kontrakten med Veidrift AS.

Den nye kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2019 – 31. august 2022. 

En driftskontrakt omfatter ansvaret for rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, samt inspeksjon og registrering av feil og mangler, beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling. I tillegg skal driftsentreprenøren ha tett samhandling med Statens vegvesen.

Vaktmesterkompaniet AS vant også driftskontrakten for riks- og fylkesveier i Asker og Bærum.

Mesta AS vant tunnelkontrakten og skal drifte og vedlikeholde tunnelene i Akershus fra 1. september 2019 - 31. august 2024.