Fra venstre: Vidar Ose (VAF), Kjell Inge Davik (SVV) og Krister Tofteberg (PV).
Fra venstre: Vidar Ose (VAF), Kjell Inge Davik (SVV) og Krister Tofteberg (PV).

Signerte «utfordrende kontrakt»

Veidriftkontrakt på 729 millioner kroner til Presis Vegdrift.

Publisert

Torsdag 23. mai ble det signert en felles drift og vedlikeholdskontrakt for kristiansandsområdet med en pris på 729 millioner kroner med Presis Vegdrift AS. Kontrakten er felles for Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen med en varighet på henholdsvis 8 og 5 år.

Kontrakten starter 1. september 2019 og gjelder totalt 728 km, hvorav 602 km er fylkesvei, mens resterende er riksveger (inkl, E18 og E39).

Siden Presis Vegdrift allerede har tilsvarende kontrakt for flekkefjordsområdet, betyr det at de nå har ansvaret for over halvparten av veinettet i Vest-Agder.

Betydningsfull kontrakt

Signering av kontrakten for kristiansandsområdet er viktig for bedriften:

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av:

  • 133.036 meter riksvei
  • 42.953 meter riks- gang- og sykkelvei
  • 536.948 meter fylkesvei
  • 65.262 meter fylkes- gang- og sykkelvei

- Den betyr veldig mye. Det er en prestisjekontrakt her på Sørlandet, slike by-kontrakter er jo ofte det. Dessuten så er det en kontrakt med lang varighet, og det gir forutsigbarhet for oss, sier Krister Toftberg, avdelingssjef i Presis Vegdrift.

Tofteberg forklarer også at drift og vedlikehold er en ganske smal nisje og at det dermed ikke er altfor mange der ute med den rette kompetanse på faget:

- Det er nærliggende å tenke at vi tar kontakt med avtroppende driftsentreprenør for å se om det er noen potensielle arbeidere der nå som kan og vil være med videre med oss, bekrefter han.

Klar over utfordringene

Tofteberg kan også fortelle at selskapet er veldig klar over at det er en utfordrende kontrakt, spesielt vinterstid.

- Vintrene på Sørlandet kan være snørike, og gjerne mye snø på en gang. Men vi baserer oss på lokale entreprenører med lokale arbeidere som har erfaring med dette og kjenner godt til forholdene i området, så sammen klarer vi forhåpentligvis å få på plass en organisasjon som takler det her fint, sier Tofteberg.

Uvisst hvor riggen blir

Visse tanker om beliggenheten for prosjektriggen har Presis Vegdrift og Tofteberg gjort seg, men er foreløpig et stykke unna en endelig avgjørelse:

- Vi har nok et ønske om være i nærområdet rundt Kristiansand, å si noe mer enn det på nåværende tidspunkt ville bare vært spekulasjoner, så da gjør vi ikke det, smiler Tofteberg.

- Skal kunne gå og sykle hele året

Regionvegsjef Kjell Inge Davik som signerte kontrakten på vegne av Statens vegvesen var i sin «signeringstale» først og fremst tydelig på at det gode samarbeidet mellom Vegvesenet og fylkeskommuner kommer til å fortsette.

- Selv om vi nå blir organisert annerledes enn før er jeg sikker på at det gode samarbeidet vi har hatt kommer til å fortsette for å sørge for best mulig veinett for trafikanter og mest mulig sømløse overganger mellom riks- og fylkesveier, sa Davik.

Samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Vidar Ose, fortalte at fylkeskommunen kommer til å legge stor vekt under oppfølgingen av kontrakten på at man skal kunne gå og sykle hele året og at kollektivtrafikken kommer fram dit den skal og når den skal.

- Og selvsagt, trafikksikkerhet kommer vi til å ha fokus på også i denne driftskontrakten, la Ose til.

Trafikken på veinettet varierer fra ca. ÅDT 10 til omlag ÅDT 50.000, og det forventes en årlig trafikkvekst på ca. 1,5 %.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Det omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS