Prosjektleder Magnar Sydskjør i Tore Løkke AS og prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen signerte kontrakten.

Tore Løkke AS gjør utbedringer på fylkesveier

Statens vegvesen har signert kontrakt med entreprenør Tore Løkke AS.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Kontrakten omfatter ombygging og senking av Liankrysset på fylkesvei 723 og fylkesvei 6318 Harbakveien fra Liankrysset og frem til Skjøraveien, i tillegg til tre punktutbedringer på fylkesvei 723 Stokksundvegen. Alt i Trøndelag.

Arbeiderne starer opp umiddelbart og skal være ferdigstilt til 31. oktober 2019. Kontrakten har en verdi på ca. 16 millioner kroner.

- Vi bygger dette prosjektet som en følge av vindkraftutbyggingen på Harbaksfjellet. Statkraft/Fosen vind har inngått avtale med Trøndelag fylkeskommune om dekning av kostnadene, og Statens vegvesen står for gjennomføringen på vegne av fylkeskommunen, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

- Det må påregnes noe trafikkregulering i anleggsfasen, spesielt i forbindelse med arbeidene på fv. 6318 Harbaksvegen. Nærmere info vil komme når detaljene er avklart, sier Rovik.

Powered by Labrador CMS