Prosjektleder Magnar Sydskjør i Tore Løkke AS og prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen signerte kontrakten.
Prosjektleder Magnar Sydskjør i Tore Løkke AS og prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen signerte kontrakten.

Tore Løkke AS gjør utbedringer på fylkesveier

Statens vegvesen har signert kontrakt med entreprenør Tore Løkke AS.

Publisert

Kontrakten omfatter ombygging og senking av Liankrysset på fylkesvei 723 og fylkesvei 6318 Harbakveien fra Liankrysset og frem til Skjøraveien, i tillegg til tre punktutbedringer på fylkesvei 723 Stokksundvegen. Alt i Trøndelag.

Arbeiderne starer opp umiddelbart og skal være ferdigstilt til 31. oktober 2019. Kontrakten har en verdi på ca. 16 millioner kroner.

- Vi bygger dette prosjektet som en følge av vindkraftutbyggingen på Harbaksfjellet. Statkraft/Fosen vind har inngått avtale med Trøndelag fylkeskommune om dekning av kostnadene, og Statens vegvesen står for gjennomføringen på vegne av fylkeskommunen, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

- Det må påregnes noe trafikkregulering i anleggsfasen, spesielt i forbindelse med arbeidene på fv. 6318 Harbaksvegen. Nærmere info vil komme når detaljene er avklart, sier Rovik.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS