NLFs sjåfør Anders Krog, med verdifull innsikt på turene langs fv. 120 og rv. 22 i Østfold, kjørte disse veiene sammen med Vegvesenets Ole Helmick Øen i mai 2019. Hensikten var å se på tidsbruk og praktiske utfordringer i forbindelse med valg av en ny hovedveiforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike (Akershus) øst for Oslo.
NLFs sjåfør Anders Krog, med verdifull innsikt på turene langs fv. 120 og rv. 22 i Østfold, kjørte disse veiene sammen med Vegvesenets Ole Helmick Øen i mai 2019. Hensikten var å se på tidsbruk og praktiske utfordringer i forbindelse med valg av en ny hovedveiforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike (Akershus) øst for Oslo.

NLF og Vegvesenet prøvekjørte fv. 120 og rv. 22

Hvor langt tid tar det å kjøre fylkesvei 120 fra Patterødkrysset ved Moss til Hvamkrysset i Skedsmo med lastebil?

Publisert

I begynnelsen av mai 2019 stilte Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Region 1 med sjåfør (Anders Krog) og lastebil for å bistå med å måle kjøretider, med seg om bord hadde Krog Vegvesenets Ole Helmick Øen.

Da Øen stoppet klokken var det gått 1 time og 33 minutter. Deretter tok de turen på riksvei 22 fra Hvamkrysset til Årumkrysset i Fredrikstad, som tok 1 time og 48 minutter.

Takk til NLF

Fakta om KVU (Konseptvalgutredning) for veiforbindelse øst for Oslo

  • Ulike konsepter skal utredes for en bedre veiforbindelsen mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike, med tilknytning til riksvei 4, som sikrer nødvendig beredskap ved hendelser på veinettet og avlaster E6 gjennom Oslo.
  • Statlig finansiering
  • Omtalt i Nasjonal transportplan 2018-2029

- Vi vil takke NLF Region 1 og sjåfør Anders Krog spesielt, for at vi fikk sitte på og gjort nødvendige målinger av hvor lang tid det tar for lastebiler å kjøre de ulike strekningene, sier Lars Kristian Dahl, prosjektleder for konseptvalgutreding (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo i Statens vegvesen.

Han påpeker at det er viktig for prosjektet å få sjekket ut om den faktiske reisetiden stemmer med den teoretiske beregnede. Reisetid er en sentral indikator som måles i arbeidet med å utrede ulike konsepter.

Verdifull innsikt

Mens Vegvesenets mann og prosjektets representant for godstransport, Ole Helmick Øen målte kjøretider, fikk han også førsthåndsinnsikt i utfordringer tunge kjøretøyer møter når de trafikkerer de aktuelle KVU-strekningene. Blant annet ville et vogntog brukt lengre tid enn en lastebil.

På grunn av at dagens veistandard er for lav, tillater ikke Statens vegvesen at modulvogntog kjører riksvei 22 og fylkesvei 120.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede en bedre veiforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike, som sikrer nødvendig beredskap ved hendelser på veinettet og avlaster E6 gjennom Oslo.