Kings Bay Kull Compani, i gruven Agnes, på Svalbard. Omtrentlig datering: 1918.
Kings Bay Kull Compani, i gruven Agnes, på Svalbard. Omtrentlig datering: 1918.

Skal samle bilder fra bergindustri

Norsk bergindustriarkiv er nå etablert. Nå kan interesseorganisasjoner og privatpersoner med tilknytning til næringen levere arkivene sine for sikker bevaring i uoverskuelig fremtid.

Publisert

Vestfoldarkivet har i samarbeid med blant andre Arkivverket etablert Norsk bergindustriarkiv.

Nå skal de mest sentrale arkivene fra denne næringen sikres for fremtiden, til uvurderlig nytte for forskning, kulturformidling og næringen selv. Den offisielle lanseringen av arkivet er på Lundhs AS i Larvik mandag 17. juni kl. 12–15.

Norge er rikt på mineralressurser, og bergindustrien har preget norsk samfunnsutvikling gjennom århundrer. Mange lokalsamfunn rundt om i landet er etablert på bakgrunn av nettopp denne næringen.

- I et land som Norge, der bergindustrien har vært med å forme landet, sette tydelige spor og er en viktig fremtidsressurs, er det på høy tid at denne industrien får sitt eget arkiv. Fra før har vi Norsk olje- og gassarkiv og Sjømatarkivet. Vi ønsker nå å sikre dokumentasjon etter bergindustrien, og bidra til at arkivene etter denne næringen blir en del av det kildematerialet som vi som samfunn overleverer til generasjonene etter oss – en del av vår felles hukommelse, sier leder for Norsk bergindustriarkiv, Ingrid Nøstberg ved Vestfoldarkivet.

Arkivene skal oppbevares lokalt

Bergindustriarkivet vil samarbeide med andre regionale arkivinstitusjoner om bevaringen, slik at arkivene i størst mulig grad kan oppbevares i den regionen der de hører hjemme. Norsk bergindustriarkiv – med hovedsete i Vestfold – vil lede og koordinere arbeidet. 

- Når vi nå lanserer Norsk bergindustriarkiv, får bedrifter, interesseorganisasjoner og privatpersoner med tilknytning til næringen muligheten til å avlevere arkivene sine for sikker bevaring i uoverskuelig fremtid. Arbeidet skjer i nært samarbeid med næringen, sier Nøstberg.

Sektorsamarbeid avgjørende

Det er Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren som har gjort det mulig å etablere Norsk bergindustriarkiv.

- Riksarkivaren har et nasjonalt ansvar for å sikre at samfunnets arkiver blir tatt vare på og tilgjengeliggjort for ettertiden. Men dette er ikke en oppgave som Riksarkivaren kan løse alene. Vi er helt avhengige av et samarbeid både med de som skaper arkivene og med bevaringsinstitusjoner utenfor Arkivverket. Det er derfor svært gledelig at bergindustrien selv deltar i arbeidet for å dokumentere denne næringen, sier riksarkivar Inga Bolstad om etableringen av Norsk bergindustriarkiv.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS