Reignard Tan har forsket på sprekkdannelser på overflaten av betongkonstruksjoner, som for eksempel samferdselskonstruksjoner, dammer og olje- og gass-installasjoner. Det har nå resultert i en doktorgrad.
Reignard Tan har forsket på sprekkdannelser på overflaten av betongkonstruksjoner, som for eksempel samferdselskonstruksjoner, dammer og olje- og gass-installasjoner. Det har nå resultert i en doktorgrad.

Har tatt doktorgrad på betongkonstruksjoner

Forskningen er en del av Statens Vegvesens forskningsprosjekt Ferjefri E39, der det planlegges for flere stor-skala betongkonstruksjoner i fjordkrysningene.

Publisert

I slutten av mai forsvarte Reignard Tan sin doktoravhandling ved NTNU om beregninger og dimensjonering av stor-skala betongkonstruksjoner.

- Forskningen har hovedsakelig gått ut på å forbedre beregninger av sprekkdannelser på overflaten av betongkonstruksjoner, for eksempel samferdselskonstruksjoner, dammer og olje- og gass-installasjoner. Å ha god kontroll på opprissing er generelt viktig for å sikre at konstruksjonens levetid, funksjonalitet og estetikk ivaretas, sier Reignard Tan, som til daglig jobber i Multiconsult.

Beregningsmodell for dimensjonering

Formålet med forskningsprosjektet har vært å utvikle en beregningsmodell som generelt kan benyttes til bruksgrensedimensjonering av alle typer betongkonstruksjoner.

Forskningen er en del av Statens Vegvesens forskningsprosjekt Ferjefri E39, der det planlegges for flere stor-skala betongkonstruksjoner i fjordkrysningene.

- I arbeidet har jeg fått viktige input fra offshore-fagmiljøet i Multiconsult som har jobbet med dimensjonering av betongkonstruksjoner over flere tiår. Dette har vært med på å legge føringer i forskningsarbeidet, der vi har hatt et spesielt fokus på at forskningen skal kunne anvendes i praksis. Nå jobbes det blant annet med å få implementert den utviklede beregningsmetoden i designfasen for betongkonstruksjoner som blir planlagt på Ferjefri E39, sier Reignard.

Han forteller at arbeidet har fått oppmerksomhet i flere miljøer, i Norge og i utlandet.

- Viktig kunnskap

- Reignard har vist et stort engasjement gjennom doktorgradsarbeidet. Resultatet er økt kunnskap ved beregninger av store betongkonstruksjoner, noe som vil komme til nytte i flere av Multiconsults oppdrag. Reignards kunnskap vil være viktig for mange av våre offshore- og samferdselsoppdrag, påpeker seksjonsleder Kjetil Slåttedalen i Multiconsult.