Daglig leder Jo Breivegen og prosjektleder Helene Byre i Statens vegvesen skrev under på kontrakten for byggingen av riksvei 36 langs Seljordsvannet.
Daglig leder Jo Breivegen og prosjektleder Helene Byre i Statens vegvesen skrev under på kontrakten for byggingen av riksvei 36 langs Seljordsvannet.

Skrev kontrakt på over 100 mill. kroner

For oss er det ekstra viktig å få vinterarbeid, slik det er lagt opp til her, sier Jo Breivegen som er daglig leder i entreprenørfirmaet Hovden Hytteservice AS.

Publisert

Hovden Hytteservice AS og Statens vegvesen skrev 25. juni kontrakt på bygging av ny riksvei 36 langs Seljordsvannet.

- Vi er veldig glade for å ha fått denne kontrakten. For oss er det ekstra viktig å få vinterarbeid, slik det er lagt opp til her, sier Jo Breivegen som er daglig leder i entreprenørfirmaet.

Gleder seg

Kontraktsummen for prosjektet Rv. 36 Bø-Seljord, er nesten 122 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Prosjektleder Helene Byre i Statens vegvesen har det øverste ansvaret for byggingen.

- Vi har holdt på en god stund med denne veien, nå gleder vi oss til å komme i gang, sier prosjektlederen.

Frem til åpning av den nye veistrekningen i løpet av 2021, skal det bygges vel tre kilometer ny vei på riksvei 36.

Entreprenøren starter om kort tid med hogging og rydding langs traséen.

Krevende terreng

23. september stenges riksveien, fordi Sjøormporten tunnel skal oppgraderes og totalrenoveres. Hovden vil starte byggingen av veien i denne perioden.

Riksveien er åpen i julemåneden, men stenger igjen 6. januar 2020 og frem til utgangen av april. Veien vil også bli stengt i fem måneder i løpet av perioden 1. desember 2020-30.april 2021.

- Kontrakten ville ikke vært like attraktiv for oss om vi ikke kunne stenge veien, sier Breivegen.

Terrenget veien skal bygges i er både krevende og utfordrende, fordi det er stupbratt sideveis på begge sider av veien. Entreprenøren forteller at de vil legge opp til delvis skiftarbeid for å rekke fristene de har fått.