Bilde tatt for noen år siden, da Svea Nord fortsatt var i drift.

Kvalifisering til opprydding i Svea Nord-gruven


Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG) har invitert «godt kvalifiserte
leverandører» til å søke om deltagelse i konkurransen: Opprydding Svea
Nord gruva med tilhørende infrastruktur «i dagen».

Dette prosjektet er betegnet som Fase 2A i gruveoppryddingen på Svalbard. Fase 1 er, som er å rydde opp i og ved Lunckefjellgruven, har vært i gang en stund. Det er Hæhre entreprenør som har dette oppdraget.

Oppstart for 2A er planlagt våren 2020, under forutsetning av at Stortinget gir sin tilslutning til prosjektet gjennom statsbudsjettet for 2020.

Fase 1 «Opprydding Lunckefjell» startet opp i mars 2019 og er planlagt ferdig høsten 2020. Det er Hæhre Entreprenør som har denne jobben. Fase 2A «Opprydding Svea Nord gruva» er nå lyst ut. Fase 2B «Opprydding Svea samfunn» har planlagt konkurransestart i 2020, med prosjektoppstart i 2021.

Fremdriftsplan for Svea Nord-oppryddingen

Søknad om deltagelse i kvalifiseringsfasen leveres gjennom konkurranseportalen Mercell, og leveringsfristen er i dag, 25. juni 2019!

SNSG vil etter kvalifikasjonsfasen velge ut inntil ti leverandører blant de kvalifiserte. Disse vil
motta komplett konkurransegrunnlag i august 2019 og inviteres til besiktigelse av Sveagruva i
begynnelsen av september 2019 for deltakelse i hovedkonkurransen.

De utvalgte leverandørene skal deretter utarbeide en overordnet gjennomføringsplan og løsningsbeskrivelse for oppdraget.

SNSG står fritt til å justere på kvalifikasjonskravene dersom resultatet av kvalifikasjonssøknadene nødvendiggjør dette (mislykket resultat).

Overordnet fremdriftsplan for anskaffelsen:
• Frist for søknad om kvalifikasjon – 25.06.2019 kl. 24.00
• Utsending av invitasjon til å delta i konkurransen – primo juli
• Utsending av konkurransegrunnlag – ultimo august
• Besiktigelse i Sveagruva – primo september
• Frist for å levere tilbud – Ultimo oktober
• Tildeling av kontrakt – Ultimo desember

Fase 2B - Svea samfunn

Konkurransen for Fase 2B «Opprydding Svea samfunn» er planlagt avholdt i 2020, med
prosjektoppstart i 2021.

Powered by Labrador CMS