Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport.

Ta ansvar!

Nasjonale myndigheter må ta tak i utskiftningen av VA-nettverket som er så dårlig at folk blir alvorlig syke.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

KOMMENTAR: - Det er tragisk at den alvorlige drikkevannsforurensningen som har rammet flere tusen på Askøy, var det som måtte til for å få myndighetene og nasjonen til å våkne og innse at det trengs en oppgradering av VA-anleggene i landet, sa en alvorstynget MEF-direktør Julie M. Brodtkorb til Anlegg&Transport da hun var på åpningen av NNBA-messen i Tromsø i midten av juni.

Like før hadde Askøy-saken, og dødsfall i området, vært hovedsaker i medier i hele landet. For bransjen, MEF og andre organisasjoner er imidlertid ikke det begredelige VA-nettet noe som kommer overraskende på.

VA-bransjen har tvert om i årevis påpekt at det trengs en nasjonal innsats for å ta igjen det enorme etterslepet i investeringer i vann- og avløpssystemene i Norge. MEF har nylig hatt møter med regjeringspartiene, men uten å få gjennomslag. Svarene – noen vil kalle det ansvarsfraskrivelsene - er at dette er et kommunalt ansvar. Brodtkorb som har vært statsminister Erna Solbergs høyre hånd tidligere, sier svaret er for svakt.

Vi kunne ikke vært mer enig med MEF-sjefen, for nå har våre folkevalgte lukket øynene lenge nok.

Så lenge det kommer klart vann ut av springen, virker det som om alle er happy. Vi fyller opp et glass fra springen, og håper på det beste når vi drikker vannet. Oftest går det bra, men Askøy-saken viser at det motsatte like gjerne kan skje. Det finnes garantert mange tikkende bomber à la Askøy rundt i Norge.

Vi fikk vannet i vrangstrupen da vi i Aftenposten leste at minst 62 kommuner allerede så langt i år har sendt ut melding til sine innbyggere om å koke drikkevannet sitt. For mange var det allerede for sent, for de fikk meldingen da de satt på toalettet med mageproblemer.

Ifølge Norsk Vanns Rapport 223/2017 er investeringsbehovet i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene beregnet til 280 milliarder kroner for perioden 2016-2040! Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) estimerer vedlikeholdsetterslepet på VA-nettet i Norge til 390 milliarder kroner! Deler av nettet ble lagt i 1860…

Nå må utskiftningsjobben prioriteres. Nevnte RIF mener det vil ta 150 år å utføre oppgraderingen av det livsnødvendige VA-nettet. Det sier seg egentlig selv at ikke hver enkelt kommune skal pålegges ansvar for dette innimellom oppgaver som å sørge for godt nok barnehagetilbud, skole og eldreomsorg.

Dette må være et nasjonalt ansvar, og da må de som sitter på toppen ta det ansvaret. For nå må jobben intensiveres, og det vil kreve en opptrapping på investeringssiden både kommunalt og statlig.

Klaus Eriksen
Redaktør i Anlegg&Transport

Powered by Labrador CMS