I veldig mange år har det vært en drøm for mange å bygge jernbanen videre nordover fra Fauske til Tromsø. Nå har en utredning fra Jernbaneverket funnet at det vil koste over 100 milliarder kroner å gjennomføre byggingen.

Fauske – Tromsø 120 milliarder

Nord-Norgebanen kan koste 120 milliarder kroner. Utbyggingen representerer også et stort konfliktpotensial.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Ifølge en fersk analyse Jernbanedirektoratet har gjort for Samferdselsdepartementet vil en jernbane fra Fauske til Tromsø via Narvik bli en lang, kompleks og kostbar utbygging.

Stort godspotensial

- Det viktigste funnet er et stort potensial for å få overført gods fra vei til bane, sier seniorrådgiver Hanne Juul i Jernbanedirektoratet.

Analysen er en fortsettelse av tidligere utredninger gjort i 1992 og 2011. Det var der selve traseene ble bestemt.

Parsellinndeling av Nord-Norgebanen Fauske-Tromsø, samt arm Bjerkvik-Harstad. Parsellene følger en hensiktsmessig inndeling av traséene, og gir mulighet for en oppdeling til eventuell trinnvis utbygging. Dette skriver Asplan Viak i en vurdering av trasevalg på oppdrag for Jernbanedirektoratet.

I den nye planen er tunnelandelen er redusert til 45 prosent for Nord-Norgebanen.

- Det blir en kostbar, lang og kompleks utbygging. Estimatene så langt viser at det kan koste mellom 113 og 120 milliarder kroner for en elektrifisert bane, sier Juul.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Asplan Viak har utført en trasévuerdering på oppdrag for Jernbanedirektoratet. Se vurderingen her.

Grove estimater

Seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet, Hanne Juul.

Juul understreker likevel at dette er grove estimater, med stor grad av usikkerhet. Det er også for tidlig å si hvor lang tid det vil ta før banen står klar, og hva slags teknologi som vil brukes.

- Vi var kjent med at dette kom til å bli dyrt, men vi synes tallet har blitt veldig høyt. I 2011 var det snakk om 40–60 milliarder. Det har økt veldig uten at vi har en forklaring på det, sier Svein Arnt Uhre, leder i Aksjonsgruppe for Nord-Norgebanen til NRK.

- Er verdt det

Uhre sier at de nå skal organisere en underskriftskampanje for å støtte arbeidet. Han mener at selv en jernbane til 120 milliarder kroner er verdt det når man ser på positive effekter – som færre vogntog på veiene.

Juul sier til NRK at Nord-Norgebanen helt klart vil få konsekvenser for landskapet.

- Vi har vurdert konfliktpotensialet langs hele traseen, og det er stort. Det er få områder vi ser at det ikke blir konflikter.

Banen vil gå gjennom områder med store utfordringer knyttet til samisk kultur og reindrift.

Se Jernbaneverkets utredningsrapport om Nord-Norgebanen her.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS