Byggegropen ved inngangen til Svalbard Globale Frøhvelv er nå sikret med grunnfrysing, etter at permafrosten begynte å svikte.
Byggegropen ved inngangen til Svalbard Globale Frøhvelv er nå sikret med grunnfrysing, etter at permafrosten begynte å svikte.

Fryser grunnen for å stoppe vannet

Geofrost AS fullfører nå et grunnfrysingsprosjekt på Svalbard. Dette ble startet da tining av permafrost gjorde at det ble vanninntrengning i inngangpartiet til Svalbard Globale Frøhvelv.

Publisert

Statsbygg valgte grunnfrysing som sikring av byggegropen da adkomsttunnelen ved Svalbard Globale Frøhvelv skulle rehabiliteres. Demobiliseringen er i gang etter nedfrysingen av tilbakefyllingsmassene, som er siste fase av Geofrosts grunnfrysingsoppdrag ved frøhvelvet.

Da Statsbygg i 2017 bestemte å rehabilitere adkomsttunnelen til Svalbard Globale Frøhvelv, ble grunnfrysing valgt som metode for stabilisering av løsmassene og sikring mot vanninntrengning.

Vannet er særlig problematisk under snøsmeltingen og i sommerhalvåret. Dette oppdraget ble tildelt Geofrost AS som en direkte sideentreprise og inneholdt både dimensjonering og utførelse.

Grunnfrysing gir vanntett sikring

- Grunnfrysingen har vært vellykket og gitt en helt vanntett sikring. I tillegg gir denne løsningen et minimalt inngrep i terrenget i forhold til andre alternativer, sier Anne-Lise Berggren, daglig leder i Geofrost.

Frostkonstruksjonen er hesteskoformet og utgjør nærmere 2000 kvadratmeter, med en maksimal høyde på 27 meter.

- De frosne løsmassene oppnår høy styrke og gjør at byggegropen har kunnet stå sikret uten indre avstivning mens arbeidene i byggegropen har pågått, sier Berggren.

Byggegropsikring og massefrysing

Grunnfrysingsprosjektet har vært delt i to faser. Den første har vært byggegropsikring. Deretter har de tilbakefylte massene blitt frosset slik at permafrosten har blitt reetablert i byggegropen, slik terrenget var opprinnelig.

- Permafrosten er den første av flere barrierer mot vanninntrengning i frøhvelvet, sier Berggren.

Geofrost har også kjølt luften inne i selve frøhvelvet mens det permanente anlegget ble byttet ut. Dette ble gjort med det samme anlegget som ble brukt til byggegropssikringen og til reetableringen av permafrost.

- Anlegget hadde ekstra kapasitet og det var praktisk med et fleksibelt system for anleggsvirksomhet ettersom tur-/returslanger måtte tilpasses prosjektets ulike byggefaser, sier Berggren.