Statens vegvesen ønsker å deponere tunnelmasser i Årdalsfjorden, innerst i Sognefjorden, ved Årebru.
Statens vegvesen ønsker å deponere tunnelmasser i Årdalsfjorden, innerst i Sognefjorden, ved Årebru.

Søker om sjødeponi i Årdal

I forbindelse med utbedring av fv. 3 Seimsdalstunnelen ønsker Statens vegvesen å etablere fjordeponi for overskuddsmasser.

Publisert

Statens vegvesen søker om tillatelse til utfylling av ca. 120.000 m3 sprengstein i Årdalsfjorden ved Årebru i Årdal kommune (Sogn og Fjordane).

Dypet på deponiområdet er fra 10 meter til 90 meter under havoverflaten. Sjøbunn-arealet er angitt til 0,4 km2.

Statens vegvesen har ikke funnet mottakere for annen bruk av alle overskuddsmassene og har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til å deponere massene i sjøen, jf. forurensningsloven § 32.

Massene skal kjøres til deponiet i perioden mai 2020 til oktober 2021.

Høringsfristen er satt til 26. august 2019.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS