Med iGurt-målere festet på spennbåndene, kan man overvåke om de holder seg stramme under transporten via en app på smartelefon/nettbrett.
Med iGurt-målere festet på spennbåndene, kan man overvåke om de holder seg stramme under transporten via en app på smartelefon/nettbrett.

Se om spennbåndene er stramme fra førersetet

Men en iGurt-enhet på spennbåndet kan du se hvor stram lastsikringen er via en app, mens du kjører.

Publisert

Mangelfull lastsikring er årsak til en del tungtransportulykker. Last som ikke er sikret godt nok fører også til mange transportskader på godset.

Tyske BPW har utviklet en «kloss» som man monterer på spennbånd for å måle spenningskraften i båndet kontinuerlig. Enheten sender data med spenningen til en app på sjåførens smarttelefon/nettbrett via blåtann-systemet.

Dersom et bånd blir for slapt, varslet sjåføren med en alarm. Systemet varsler også om man strammer båndet for hardt.

iGurt-klossen skal være støtsikker og ha batteri nok til ett års bruk. Deretter bytter man batteri og kjører ett år til.