KLAR OPPFORDRING: MEF og adm. direktør Julie Brodtkorb ber kommunene om å satse på vedlikehold av infrastruktur. Budskapet kom frem under Arendalsuka 2019.

Brodtkorb vil under jorda

ARENDAL (AT.no): MEF kaster seg inn i valgkampen og ber kommunene om å «åpne bakken». – Man bør klippe rød snor hver gang et vedlikeholdsprosjekt under jorda blir ferdigstilt, sier Julie Brodtkorb.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

«Hvilken næringspolitisk sak mener du politikerne i din kommune eller fylkeskommune bør prioritere de neste fire årene?»

Dette spørsmålet stilte Maskin-Entreprenørenes Forbund (MEF) sine medlemmer før sommeren.

Svaret var ifølge MEF og adm. direktør Brodtkorb ganske entydig:

«Det må satses mer på vedlikehold av eksisterende infrastruktur.»

- Her er det ikke nye bygg og prestisjejobber som står øverst på ønskelisten, men altså vedlikehold og oppgradering. Spesielt gjelder dette vann- og avløp (VA), et område som dessverre er blitt neglisjert altfor lenge, og som fortsatt blir forsømt, sa MEF-sjefen i en debatt på Arendalsuka onsdag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

1100 milliarder

DEBATT: MEF og Julie Brodtkorb vs. ordførere i debatt under Arendalsuka. Ordførerne (fra venstre etter Brodtkorb: Harald Furre (fra Kristiansand og Høyre), Anne Kristine Norman (Sigdal, Sp) og Raymond Johansen (Oslo, Ap). Til høyre, MEFs kommunikasjonssjef Håvard Almås. Maskinentreprenørenes forbund. Arendal.

Etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av infrastruktur er ifølge MEF beregnet til 1100 milliarder kroner.

- Likevel går dette under radaren i kommunene. Ingen går til valg på økte midler til VA selv om dette er meget viktig for innbyggerne. Man burde ha klippet rød snor hver gang en underjords oppgradering ble ferdigstilt, sa Brodtkorb.

VA var en liten periode i folks bevissthet før sommeren, da drikkevannet i Askøy ble forurenset og folk ble syke.

Statlige incentiver

Nå tar MEF til orde for at staten griper inn, og etablerer incentiv-ordninger som oppfordrer kommunene til å sette av midler til vedlikehold og oppgraderinger under jorda.

- Kanskje kunne det vært slik at en kommune som tok VA på alvor, for eksempel ble tilgodesett med et sykehus i konkurranse med nabokommuner.

Én av debattantene som noterte flittig og nikket intenst til dette forslaget, var Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han hevet imidlertid øyenbrynene ytterligere da MEF-sjefen lettere resignert fulgte opp sitt forslag med å opplyse om at vann og avløp i staten er fordelt på 11 forvaltningsorganer…

 - Da er det ikke så lett å samles om incentiver, sa Brodtkorb.

Fire hovedfunn

Oppfordringen til å satse på vedlikehold av infrastruktur er ifølge MEF det viktigste av fire «funn» i den siste medlemsundersøkelsen blant entreprenørene. 814 av 2052 MEF-bedrifter deltok.

De andre hovedfunnene var:

* Bruk næringslivet og få oppdrag ut på anbud. (Dette i motsetning til at kommunene selv kjøper inn maskiner og ansetter folk, noe de ifølge MEF i tiltagende grad gjør. Red. amn.)

* Det må etableres flere massemottak.

* Kommunene må styrke egen innkjøpskompetanse og sørge for at kravene de stiller blir etterfulgt.

God oppdragsmengde

93% av bedriftene som deltok i undersøkelsen, rapporterer om god eller svært god oppdragsmengde. En av fire medlemsbedrifter vurderer å øke antall ansatte.

Likevel har 60% av MEF-bedriftene kapasitet til å påta seg nye oppdrag, ifølge undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS