Fv. 47 Karmsundgata mellom Storasundgata og Opelkrysset i Haugesund skal utvides fra to til fire felt over en strekning på ca. 1300 meter. Gang- og sykkeltilbudet skal også oppgraderes.
Fv. 47 Karmsundgata mellom Storasundgata og Opelkrysset i Haugesund skal utvides fra to til fire felt over en strekning på ca. 1300 meter. Gang- og sykkeltilbudet skal også oppgraderes.

Tildelte kontrakt - avlyste deretter konkurransen

Statens vegvesen tildelte oppdrag i Haugesund til Risa AS (385 mill. kroner). Så klaget Vassbakk & Stol på tildelingen. Vegvesenet avviste deretter tilbudet fra Risa og avlyste konkurransen.

Publisert

Høsten 2018 lyste Statens vegvesen ut konkurranse om utvidelse av fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund. I den innledende fasen ble to entreprenører prekvalifisert.

Våren 2019 kom det inn tilbud fra begge, og etter lange forhandlinger ble de to orientert om at Statens vegvesen ville tildele oppdraget til Risa AS.

Avviser tilbudet fra Risa AS

Konkurrenten Vassbakk & Stol klaget på tildelingen.

- Entreprenøren ba om en såkalt forføyning og har pekt på en formell feil i prekvalifiseringen. Statens vegvesen har vurdert påstandene i klagesaken og er kommet til at det er grunnlag for å avvise tilbudet til Risa AS i prekvalifiseringen. Derfor har Statens vegvesen valgt å avvise tilbudet fra Risa, forklarer prosjektleder Einar Færaas i Statens vegvesen.

For dyrt tilbud

- Statens vegvesen står igjen med ett tilbud. Tilbudet fra Vassbakk & Stol er vesentlig høyere enn det vi har budsjett til. Det er rett og slett ikke nok penger til å gå i gang, sier Færaas.

Statens vegvesen avlyser konkurransen og starter arbeidet med å lyse ut prosjektet på nytt «i nær framtid».

Arbeidet

Strekningen det er snakk om går fra Opelkrysset (Haukelivegen) og 1300 meter mot sentrum, til Storasundgata. Oppdraget var å utvide Karmsundgata mellom Storasundgata og Opelkrysset i Haugesund frå to til fire felt.

Tre gangbruer, undergang, nye lys, støyskjermer med mer er også oppgaver som ligger i kontrakten.

I tillegg kommer fortau med sykkelvei på begge sider av gata, og tre bruer for dem som går og sykler. I kontrakten ligger også 760 meter med støyskjermer og nye bussholdeplasser.

Powered by Labrador CMS