FØRSTE: Lassbæreren 1010G ble lansert ifjor sommer.  Skogsentreprenør Jan Birger Holth (bildet) i Rømskog, er den første kunden i Norge som får sin 8-hjulsversjon av 11-tonneren levert i løpet av høsten.
FØRSTE: Lassbæreren 1010G ble lansert ifjor sommer. Skogsentreprenør Jan Birger Holth (bildet) i Rømskog, er den første kunden i Norge som får sin 8-hjulsversjon av 11-tonneren levert i løpet av høsten.

John Deere investerer 200 mill.

SATSER: John Deere Forestry (JDF) tilbyr nå sin største hogstmaskin 1470G med «intelligent» kranstyring. Nytt også er innføring av 6 år/12.000 timers serviceavtale på G-modellene. John Deere skal også investere nærmere 200 mill. kroner i fabrikken i Finland.

Publisert

Den «intelligente» kranstyringen (IBC, Intelligent Boom Control) ble lansert på JDs lassbærere i 2013.

Etter hvert er IBC også blitt tilgjengelig på to hogstmodeller – og nå også på «storoksen» 1470G på 24 tonn. Den var utstilt på skogmessen Skogsnolia, i Sverige, sammen med hogstmaskinen 1170G (17,8-19,5 tonn) og lassbærerne 1010G (kapasitet 11 tonn) og 1910G (19 tonn) i juni.

6 års serviceavtale

JDF innfører serviceavtalen TimberCare G-serie for sine G-modeller. Den gjelder for 6 år eller 12.000 timer.

Det er ikke bare avtaletiden som er forlenget mot dagens serviceavtaler. Erstatningsnivåene i den nye serviceavtalen er også mer generøs ved maskinhavari, fremgår det av en pressemelding. Avtalen har også økt maskingaranti utover standardavtalen på 2000 timer – og varer i hele avtalens «løpetid», 6 år eller 12.000 timer.

Den nye avtalen kan også utvides med G-serie Plus som blant annet innebærer service av flere punkter og maskinoptimering, heter det.

Investerer 20 mill. euro

Etterspørselen etter skogsmaskiner har de seinere årene «skutt i været», og John Deere skal investere ca. 20 mill. euro (199 mill. kroner) i fabrikken i Joensuu i Finland for å øke kapasiteten.

Utvidelsen av fabrikken begynner i sommer og skal være avsluttet i 2021.