Entreprisen inneholder bygging av 850 meter gang- og sykkelvei på E39 mellom Farsund og Kusslid.

- Prosjektet skal gjøre denne strekningen på E39 tryggere for gående og syklende, spesielt for barn som skal til Sunde skole, sier prosjektleder Sonja Fjellkårstad.

I tillegg er dette et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Førde kommune, der kommunen skal legge nytt vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) i veikroppen til gang- og sykkelveien.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig høsten 2020, og da blir det sammenhengende gang- og sykkelvei fra Kusslida til Førde sentrum.

Men først skal Vegvesenet kontrollregne tilbudene, og sjekke at all dokumentasjon er lagt ved, før det tas en avgjørelse på hvem som får oppdraget.

- Etter fremdriftsplanen blir kontrakten med entreprenøren signert i løpet av september. Anleggsarbeidet vil trolig starte i oktober, sier Fjellkårstad.

Navn på tilbyder Tilbudssum eksl. mva
Hith Himle Entreprenør AS 26.301.647,00
Entreprenørservice AS 34.191.180.00
Magne Hafstad AS 26.977.484,00
Mesta AS 23.920.841,00