Vidar Svenning Olsen (t. v.) tar over som administrerende direktør i Ragn-Sells etter Bjørn Hoel.
Vidar Svenning Olsen (t. v.) tar over som administrerende direktør i Ragn-Sells etter Bjørn Hoel.

Adm. direktør i Ragn-Sells Norge

Publisert

Vidar Svenning Olsen tar over som ny administrerende direktør i Ragn-Sells etter Bjørn Hoel fra 1. september 2019.

Lederskifte etter 23 år

Bjørn Hoel har vært administrerende direktør i Ragn-Sells siden 1996. Hoel skal fortsette i selskapet som seniorrådgiver med sirkulær økonomi som sitt hovedområde, samtidig som han skal representere selskapet i en rekke styrer.

- Etter 23 år som administrerende direktør i Ragn-Sells Norge og åtte år som administrerende direktør i Ragn-Sells Danmark er det nå viktig og riktig å la yngre krefter overta ledelsen og utviklingen av selskapet. Det har vært en fantastisk reise og jeg gleder meg til å følge med på fortsettelsen, sier Hoel.

Råvareleverandør

Olsen kommer fra stillingen som driftsdirektør i Ragn-Sells, en stilling han har hatt i 5 år. Han startet i selskapet for 15 år siden og har hatt flere roller underveis. Han er utdannet agronom og maskiningeniør.

- Ragn-Sells' hovedoppgave er å tilby gode avfallsløsninger for næringslivet og andre. Vi sørger for hensiktsmessig håndtering og sortering av varene slik at mest mulig kan benyttes på nytt som råvarer i industrien. På denne måten kan vi medvirke til å ta vare på jordas ressurser. Jeg ser at vi er nødt til å komme oss fra en lineær til en sirkulær økonomi for å sikre ressurstilgang for fremtidige generasjoner. Dette er et lederansvar som næringslivet må ta, ikke bare politikerne og de unge, sier Vidar Olsen.

- Ragn-Sells skal i årene fremover fokusere mer på å bidra til sirkulære verdikjeder. Økt samarbeid med andre bransjer og virksomheter er nøkkelen til dette. Vi skal i større grad bli en råvareleverandør til de industrier som kan benytte sekundære råvarer i sin produksjon, påpeker Olsen

Digitalisering blir viktig for fremtidens gjenvinningsselskaper

Digitalisering er et viktig virkemiddel for å bygge fremtidens gjenvinningsselskap. Her tar Ragn-Sells grep.

- Vi er i ferd med å digitalisere styringsprosessene i selskapet slik at vi mer effektivt får kontroll og oversikt, sier Olsen.

- Digitaliseringen gir oss en mulighet til bedre kommunikasjon med våre kunder og å sikre renere materialstrømmer med økt materialgjenvinning. Forutsetningen for en fungerende sirkulær økonomi er at det må bli mindre lønnsomt å utvinne nye råvarer og mer lønnsomt å gjenbruke de råvarene vi allerede har hentet ut av naturen. Her har jeg store forventninger til strategien for en sirkulær økonomi som regjeringen nå arbeider med. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å utvikle Ragn-Sells videre mot en sirkulær fremtid, sier han.