Avd.dir. Grethe Vikane i Statens vegvesen gratulerer daglig leder Knut Brusletto i Contexo AS med kontrakten.
Avd.dir. Grethe Vikane i Statens vegvesen gratulerer daglig leder Knut Brusletto i Contexo AS med kontrakten.

Ny kontrakt i Askøypakken

- Vi har inngått kontrakt med Contexo AS, og gleder oss til å gå i gang med delprosjektet fylkesvei 213 Skiftesvik–Marikoven.

Publisert

Det sier fungerende prosjektleder for Askøypakken i Statens vegvesen, Bernt Kristen Vallestad i en nyhetsmelding.

Entreprenøren har erfaring fra veibygging over hele landet, også Hordaland. Siste prosjekt var rassikring og utvidelse av riksveg 13 Deildo i Ullensvang, som ble åpnet i fjor.
Contexo har basen sin i Hønefoss.

Det er et krevende prosjekt med hensyn til tett bebyggelse og mye trafikk. Det er også en høy skjæring på «Kvitaneset» - som er utfordrende å ta ned. Men byggherren har forventninger til at entreprenøren utfører dette arbeidet på en god måte.

Delprosjektet skal gi utbedring til tofeltsvei med fortau fra Skiftesvik til snuplassen i Marikoven. Lengden er på ca. 1,4 km.

Det skal også legges ned nytt vann- og avløpsanlegg for Askøy kommune, samt ledningsnett for kabel-etatene.

Det skal bygges ny bru over elven Pøyla, ved siden av dagens bru. Kontraktsummen er på 98,4 mill. kr. Byggestart vil etter planen bli høsten 2019.

Powered by Labrador CMS