Ti har meldt til Askøypakken at de ønsker å ta imot overskuddsmasser fra kommende delprosjekter.
Ti har meldt til Askøypakken at de ønsker å ta imot overskuddsmasser fra kommende delprosjekter.

Mange vil lagre stein

Det er god interesse for å ta seg av stein-overskudd på ny vegbygging i Askøypakken. Ti interessenter har meldt seg.

Publisert

Ni av disse er hjemmehørende i Askøy kommune, mens ett firma har pekt på deponibehov i Bergen.

Fornøyde

- Vi er fornøyde med interessen, sier fungerende prosjektleder Bernt Kristen Vallestad i Statens vegvesen.

- Vi vil nå ta en gjennomgang av alle de innkomne tilbudene – og vurdere de opp mot kvalifikasjonskravene som ble stilt i kunngjøringen.

Det tas sikte på å inngå avtaler med interessenter i løpet av desember 2019.

Godkjent plan

At deponi-området har godkjent reguleringsplan, er en forutsetning for god fremdrift i massehåndteringen.
Det finnes slike løsninger i det materialet Statens vegvesen har fått inn fra interessenterene.

I utlysningen av oppdraget sommeren 2019 søkte Askøypakken både etter interessenter som ønsket å ta imot stein – og som kan leie ut område til midlertidig deponi.

Høy skjæring

Et eksempel på et delprosjekt med masseoverskudd, er fylkesveg 212 Slettebrekka–Hetlevik.

Her skal det bygges tunnel. Det er også høy fjellskjæring i terrenget mellom Slettebrekka og Hetleviktunnelen.