Spesialavfallet skal leveres til godkjent mottak.
Spesialavfallet skal leveres til godkjent mottak.

Kom over farlig avfall på veiprosjekt

Gravearbeidene avdekket plast, gammelt jernskrap og flere tønner med farlig avfall.

Publisert

Det nedgravde avfallet kom til syne under arbeidene i forrige uke med å utvide E134 mellom Mjøndalen og Hokksund.

Langs flyplassen skal veien utvides på sørsiden for å gi plass til to nye felt over en strekning på snaue to kilometer.

Under gravearbeidene ble det oppdaget større mengder søppel, blant annet plast, gammelt jernskrap fra blant annet landsbruksutstyr og flere tønner med farlig avfall.

Området som inneholder nedgravd søppel er på ca. 100-150 meters lengde.

- Arbeidene på denne strekningen ble midlertidig stanset mens vi fikk kartlagt avfallet, sier byggeleder i Statens vegvesen, Aud Solberg.

Siden det ikke er oppdaget større lekkasjer fra tønnene skal disse og det øvrige avfallet fraktes til Lindum i Drammen og Ragn Sells i Lier for å bli tatt hånd om der.

På en av tønnene var det et lite hull som det lakk noe olje fra. Men det var små mengder som ble tatt hånd om umiddelbart.

Arbeidene med veiutvidelsen langs flyplassen fortsetter derfor som planlagt, til tross for funnet av avfallsplassen.