OHL har møtt på uventet store utfordringer i form av kvikkleire under byggingen av nye Ski stasjon. Dette er med på å gi et driftsresultat for OHL i Norge i 2018 på minus 301 millioner kroner.
OHL har møtt på uventet store utfordringer i form av kvikkleire under byggingen av nye Ski stasjon. Dette er med på å gi et driftsresultat for OHL i Norge i 2018 på minus 301 millioner kroner.

Spansk Follobane-entreprenør med 300 mill. i minus

Den spanske jernbaneentreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A (OHL) tror de vil tape penger på å bygge Follobane-seksjonen Langhus-Ski etter et stort driftsunderskudd på prosjektet i 2018.

Publisert

Det er Dagens Næringsliv som melder dette.

OHL fikk i august 2015 kontrakt på å bygge Follobane-seksjonen Langhus – Ski og Ski stasjon, for 2,3 milliarder kroner.

Byggingen av stasjonen har vist seg å være mye vanskeligere enn først antatt på grunn av kvikkleire og dårlige grunnforhold.

Det er kjent at det spanske moderselskapet til den norske avdelingen også sliter økonomisk (Bygg.no).

OHL skriver dette (gjengitt fra DN):

- Prosjektet taper penger og morselskapet finansierer avdelingen. Morselskapet jobber med å bedre sin finansielle situasjon. Dette indikerer usikkerhet om fortsatt drift. Men viktige tiltak er iverksatt og det er ingen usikkerhet knyttet til ferdigstillelsen av prosjektet i Norge.

Les mer om saken på DN.no.