Fylling av tanken under lanseringen av etanoldiesel RED95 på Shell Grorud i fjor. Fra venstre: sjåfør Vidar Fagersand, salgsdirektør for bedriftsmarkedet i St1 Anniken Heder, logistikksjef i ASKO Marius Råsstad og John Lauvstad i Scania.

Et bio-løft for transporten

Energiselskapet St1, som driver landets Shell-stasjoner, bygger nytt bioraffineri ved sitt oljeraffineri i Gøteborg.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Forventet produksjonsoppstart er i 2022 med et mål om en årlig produksjonskapasitet på 200.000 tonn fornybart drivstoff.

Ifølge pressemeldingen bygger St1 bioraffineri for å produsere fornybar diesel og flydrivstoff.

Designet av bioraffineriet gir fleksibilitet til å prosessere et stort spenn av råstoff som møter både dagens og morgendagens spesifikasjoner for fornybart drivstoff som HVO-diesel, fornybart flydrivstoff og nafta.

I tillegg vil ny infrastruktur og nødvendige bruksanlegg installeres for å muliggjøre import og innmating av råstoff, samt produksjon og distribusjon av det fornybare drivstoffet. Verdien av alle de tilknyttede investeringene befinner seg i størrelsesordenen av 200 millioner euro.

For tungtransporten

I fjor lanserte St1 det fornybare drivstoffet RED95, et ledd i St1s og ASKOs samarbeid om CO2-reduksjon.

RED95 er en helt fornybar etanoldiesel som består av 95% bioetanol samt vann og additiver, som gjør at drivstoffet kan brukes i Scanias etanoldieselmotorer.

St1 produserer avansert etanol i Finland og Sverige, og fornybar etanoldiesel for tungtransport ble først lansert i Finland i 2011.

Nå har RED95 kommet på Shell-stasjoner i Norge. St1, som eier og driver Shell-stasjonene i Norge, har over lengre tid jobbet med å få på plass den nødvendige logistikken som muliggjør bruken av etanoldieselen RED95 i norsk tungtransport.

Svært CO2-bevisst

Det nordiske energiselskapet St1 er har visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Det innebærer en kontinuerlig styrking og utvikling av produksjon av fornybar energi, for derved å redusere CO2-utslippet fra ulike sektorer.

- Det nye bioraffineriet vil bidra til utslippskutt i transportsektoren, og vi ønsker å introdusere flere og flere bærekraftige alternativer til våre kunder, sier Bo-Erik Svensson, administrerende direktør ved St1 Refinery i Gøteborg.

St1 har lang erfaring med å produsere avansert etanol til transportbruk fra ulike avfallsstrømmer. Et av de etanolproduserende bioraffineringsanleggene er integrert i St1s raffineri i Gøteborg.

St1 piloterer også produksjon av avansert etanol fra stivelsesavfall fra cassava i Thailand. Selskapet utvikler og ny teknologi for produksjon av avansert etanol med et sterkt fokus på lignocellulosisk råstoff. Det første Cellunolix®-anlegget som produserer avansert etanol fra sagspon er lokalisert i Kajaani i Finland.

St1 har mer enn 1300 energistasjoner under merkevaren St1 og Shell i Norge, Sverige og Finland. Med hovedkontor i Helsinki har St1 mer enn 750 ansatte i Norge, Sverige og Finland.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS