Fra venstre: Tommy Stangeland, Torleiv Halleland, Olav Stangeland.
Fra venstre: Tommy Stangeland, Torleiv Halleland, Olav Stangeland.

Stangeland Maskin kjøper 50% av T. Halleland AS

Fortsetter planen med oppkjøp.

Publisert

Strategien er klinkende klar, og Stangeland Maskin AS vokser som et ledd i en langsiktig plan. I forbindelse med Ryfast-forbindelsen, kjøpte Stangeland Maskin AS Magnar Ur AS og Brødrene Jørmeland AS i 2015.

Nå, på tross av usikkerhet rundt Rogfast, kjøper Stangeland Maskin seg fotfeste på Haugalandet.

Stangeland Maskin kjøper 50% av aksjene i både drift- og eiendomsselskapet T. Halleland AS og Halleland Eiendom AS, med opsjon på 100%. Halleland opplyses å ha «en effektiv maskinpark og moderne fasiliteter» i Ekrene næringspark i Sveio kommune, i en pressemelding fra Stangeland i forbindelse med kjøpet.

- En unik gruppe ansatte

Torleiv Halleland grunnla selskapet i 2002, og er daglig leder for et firma som omsetter for 68 millioner og har 37 ansatte.

- Vi inngår samarbeid med et seriøst, dyktig firma som har mye til felles med oss, sier Olav Stangeland.

Han forklarer videre at T. Halleland er en ressurssterk organisasjon med en unik gruppe ansatte med høy kompetanse innen riving, tomteopparbeidelse og VA.

Perfekt timing

T. Halleland AS skal operere under samme navn som til nå, og Torleiv Halleland vil fortsette i rollen som daglig leder.

For Torleiv Halleland er timingen perfekt.

- Med Stangeland på laget får vi stordriftsfordeler og tilgang til administrative systemer, sier han.

Halleland forteller videre at tiden var moden for et generasjonsskifte:

- Jeg må tenke på hva som er best for mine ansatte og mitt livsverk.