OVERSIKT: I en nettportal kan Lars H. Karlsen tilby at Typeopplaering.no sine kunder har oversikt over hvilke maskiner hver enkelt ansatt har typespesifikk opplæring på.
OVERSIKT: I en nettportal kan Lars H. Karlsen tilby at Typeopplaering.no sine kunder har oversikt over hvilke maskiner hver enkelt ansatt har typespesifikk opplæring på.

Nettløsning for dokumentasjon av maskinopplæring

HØNEFOSS (AT.no): Lars H. Karlsen, som driver Typeopplaering.no, har laget et webverktøy som løser en utfordring mange bedrifter ikke en gang vet de har.

Publisert

I 2016 kom det en innskjerping i kravene i Arbeidsmiljølovens §10-4. Den gjør at arbeidsgiver må kunne dokumentere at den ansatte har fått mulighet og har satt seg inn i bruksanvisning og virkemåte på alle maskiner og alt utstyr vedkommende bruker i jobben.

Kravet er at brukeren skal kjenne til konstruksjon, bruksområde, virkemåte samt kontroll og vedlikehold på det utstyret som brukes.

Det betyr at for hver enkelt maskin eller verktøy vedkommende bruker, må det foreligge dokumentasjon på at han eller hun faktisk har lest bruksanvisningen. Det holder for eksempel ikke å ha dokumentasjon på opplæring på en type klype eller hurtigfeste på en gravemaskin om man bruker flere forskjellige.

Får konsekvenser

- Det er mange bedrifter som har fått en reaksjon fordi både bedriften og den ansatte har trodd at alt har vært i orden så lenge de har kompetansebevis for bruk av utstyret. Skulle det skje en ulykke, kan manglende dokumentasjon av opplæring eller mangel av denne kunne gi store konsekvenser, sier Karlsen.

Det gjelder både bedriften den skadde jobber i og den skadde selv.

Opplæringen som forskriften krever, kan gjøres ute i den enkelte bedrift. Derfor har Karlsen laget en nettbasert løsning hvor den ansatte kan laste ned dokumentasjonen for hver enkelt maskin fra Typeopplaering.no sin hjemmeside eller lese den på papir eller skjerm.

Vedkommende overordnede, eller en annen ansatt som er godkjent for dette, kan da bekrefte at opplæringen er gjennomført. Dette må gjøres på samme dataenhet. Systemet utsteder deretter et dokumentasjonsbevis på gjennomgått maskin og lagrer det på vedkommende profil.

Enkelt

- Dette er et datasystem som er laget av en 55-åring og som skal være greit å bruke selv for en med dataskrekk, sier Lars H. Karlsen og flirer.

Hele ideen bak, er at det skal være enkelt å bruke og uten mange innviklede menyer for å navigere i systemet.

Karlsen har i svært mange år drevet med sertifisert opplæring på mange typer utstyr og maskiner for bygg- og anleggsbransjen. I databasen han har knyttet til systemet sitt, har han så langt over 1500 forskjellige maskiner og verktøy. Det spenner fra forskalingskasser til de største anleggsmaskinene.

- Inntrykket er at dette er en utfordring mange bedrifter ikke har gjort noe med ennå. Det gjelder både større og mindre bedrifter, sier Karlsen.

 

STILLING LEDIG: