Sjøentreprenøren AS er i gang med utdypingarbeidene av havneområdet vest for verftsområdets tørrdokk ved Aibel Haugesund.
Sjøentreprenøren AS er i gang med utdypingarbeidene av havneområdet vest for verftsområdets tørrdokk ved Aibel Haugesund.

Sjøentreprenøren utdyper havneområde for Aibel

Sjøentreprenøren AS har inngått kontrakt med Aibel om utdypingsarbeider i havneområde ved oljeserviceselskapets verft i Haugesund.

Publisert

Oppdraget består i fjerning av ca. 4200 kubikkmeter løsmasser, grusputer og sprengstein, og sprengning av ca. 2300 kubikkmeter berg på sjøbunnen.

Aibel er et serviceselskap innen olje- og gassindustrien. Arbeidene er en del av Aibels arbeider knyttet til Johan Sverdrup fase 2.

Det er vest for verftsområdets tørrdokk ved Aibel Haugesund at sjøområdet skal utdypes fra sjøkartnull ca. -9,5 til -11.

- Vi er svært glade for at Aibel har valgt Sjøentreprenøren som samarbeidspartner i dette prosjektet. Vi har lang erfaring med krevende jobber av denne typen, senest for Kværner på Stord, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren AS, som er et heleid datterselskap av NCC.

Sjøentreprenøren tar i bruk to bore- og sprengningsfartøy og ett gravefartøy for å utføre arbeidene, og opp mot 20 ansatte skal jobbe i prosjektet.

Arbeidene startet opp allerede 15.august og skal være ferdigstilt ved utgangen av januar 2020.