Nye Veier har kjøpt Øyre gård i Lillehammer.
Nye Veier har kjøpt Øyre gård i Lillehammer.

Nye Veier har sikret seg arealer

Motorveibyggeren Nye Veier har kjøpt Øyre gård i Lillehammer for å sikre seg arealer til fremtidig makeskifte med andre grunneiere som må avgi grunn til E6.

Publisert

Nye Veier har betalt 10 millioner kroner for gården, og kjøpet anses å være et viktig grep for å sikre fremdriften i utbyggingen av E6 Moelv – Øyer.

- Vi må ha tilgang til gode arealer for makeskifte flere steder langs E6 når vi nå skal bygge firefelts motorvei fra Moelv til Øyer. Da Øyre gård ble lagt ut for salg så vi raskt at gården har arealer som kan sikre gode løsninger for makeskifte for grunneiere som må avgi grunn til ny E6. Nye Veier har betalt 10 millioner kroner for gården. Dette tilsvarer prisantydningen gården ble annonsert for, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Øyre gård er på nesten 3000 dekar og består av både jord- og skogsarealer.

- Utbyggingen av E6 gjør beslag på både jordbruksarealer og skogsressurser. Gården gir oss derfor gode muligheter til makeskifte med grunneiere som mister tilsvarende arealer, sier Moshagen.

Kjøpet av Øyre gård er det største enkelkjøpet Nye Veier har gjort på strekningen Moelv - Øyer så langt.

- Nye Veier har behov for arealer langs hele den 44 kilometer lange strekningen fra Moelv til Øyer. For å sikre fremdriften er det flere arealer som må erverves i tiden fremover, sier Moshagen.

Utbyggingen av E6 fra Moelv til Øyer er planlagt ferdig i 2025.