Ny komposittbru heises på plass ved innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter av Kynningsrud 30. oktober 2019.
Ny komposittbru heises på plass ved innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter av Kynningsrud 30. oktober 2019.

Komposittbruer på vei inn i det norske veimarkedet

- Vi er åpne for nye innovative bærekraftige løsninger, hvor også levetidskostnadene blir lave, sier brudirektør Børre Stensvold i Vegdirektoratet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Onsdag 30. oktober ble ei ny fiberarmert plastkompositt-bru heist på plass ved innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) som er under oppføring i Ski kommune (Akershus) sør for Oslo.

Brua skal fungere som turveibru for dem som vil gå turer i marka sommer og vinter. Selv om Statens vegvesen ikke hadde noe med denne brua å gjøre, var blant andre brudirektør Børre Stensvold i Vegdirektoratet på plass for å se og lære mer om brua.

- Vi er åpne for nye innovative bærekraftige løsninger, hvor også levetidskostnadene blir lave. Det synes å være flere fordeler med denne type komposittbruer (fiberarmert plast) i forhold til tradisjonelle byggematerialer som betong, stål og tre, sier Stensvold.

Brudirektør Børre Stensvold i Vegdirektoratet var på plass for å lære mer om komposittbruer (fiberarmert plast) da en ny slik gang- /og sykkelbru ble heist på plass over innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter i Ski 30. oktober.
Brudirektør Børre Stensvold i Vegdirektoratet var på plass for å lære mer om komposittbruer (fiberarmert plast) da en ny slik gang- /og sykkelbru ble heist på plass over innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter i Ski 30. oktober.

Han nevner følgende punkter:

 • Lettere konstruksjon, som kan gi en slankere konstruksjon og tillate lengre spenn.
 • Kortere monteringstid, og lettere løft.
 • Stor formfrihet.
 • Antar at de har gunstig bestandighet; - ingen biologisk nedbrytning (jfr. trebruer) eller korrosjon (jfr. betong-/stålbruer).
 • Antar at de er prismessig konkurransedyktige, både med hensyn til investeringkostnader og i driftsfasen (levetiden).

Regelverk

Det finnes per i dag ingen eurokoder som stiller krav til denne type konstruksjoner, ifølge brudirektøren. Men inntil videre foreligger/anbefales nederlandsk nasjonalt regelverk, CUR96, som i disse dager utgis på engelsk.

For offentlige veier i Norge gjelder, i tillegg til eurokoder, vegnormal N400 Bruprosjektering.

Her er det ingen spesifikke krav for bærende konstruksjoner i kunststoff. Men i tillegg til generelle konstruksjonskrav til bruer, skal regler for det enkelte bruprosjekt avklares skriftlig med Vegdirektoratet før oppstart av prosjekteringen.

 

Adm. direktør Morten Alstadsæther i MSS (rød hjelm) snakker med arkitekt Håvard Slinde i «Nordic - Office of Architecture» ved innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter 30. oktober 2019 i forbindelse med monteringen av ny bru. MSS sto for prosjektering, levering og montering av brua og Nordic - Office of Architecture for det arkitektoniske. Foto: Hans kristian Barbøl
Adm. direktør Morten Alstadsæther i MSS (rød hjelm) snakker med arkitekt Håvard Slinde i «Nordic - Office of Architecture» ved innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter 30. oktober 2019 i forbindelse med monteringen av ny bru. MSS sto for prosjektering, levering og montering av brua og Nordic - Office of Architecture for det arkitektoniske. Foto: Hans kristian Barbøl

Fakta om brua i Ski

 • Vekt: 22 tonn
 • Lengde: 20,5 meter
 • Lysåpning: 4 meter
 • Total bredde 5,5 meter
 • Material: Vakuumstøpt kompositt
 • Produsert i Rotterdam, Nederland.

Ingen for biler så langt i Norge 

Stensvold kjenner ikke til at det er bygget veibruer i plastkompositt for biltrafikk i Norge. Men det er bygget tre stykker på gang- og sykkerveier. Brua som skal lose turgåere/-syklere ut i marka i Ski er den fjerde, og flere er under planlegging.

- Det kan benyttes andre typer armering enn glassfiber, for eksempel karbonfiner som er mye dyrere. Da vil man kunne benytte enda lengre spenn eller slankere konstruksjon uten å miste bæreevne, sier han.

Sola-firma står bak 

Module Solutions & Systems AS (MSS) på Sola i Rogaland har stått for prosjektering, levering og montering av komposittbrua på PNB-prosjektet der Skanska er totalentreprenør (kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet).

De har også levert de tre andre ovennevnte bruene i Norge.

- Og vi har flere bruleveringer på gang, sier adm. direktør i MSS, Morten Alstadsæther, til AT.no.

MSSs utgangspunkt, er offshore-industrien. Selskapet leverer lette og sterke kompositt-produkter til offshore. Men den store nedgangen i oljeindustrien som kom for noen år siden, var det på tide å se seg om etter flere ben å stå på for selskapet (som fortsatt leverer kompositt-produkter til oljeindustrien offshore).

Nå leder de an i et gryende norsk komponentbru-marked.

Powered by Labrador CMS