Ny komposittbru heises på plass ved innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter av Kynningsrud 30. oktober 2019.

Komposittbruer på vei inn i det norske veimarkedet

- Vi er åpne for nye innovative bærekraftige løsninger, hvor også levetidskostnadene blir lave, sier brudirektør Børre Stensvold i Vegdirektoratet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Onsdag 30. oktober ble ei ny fiberarmert plastkompositt-bru heist på plass ved innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) som er under oppføring i Ski kommune (Akershus) sør for Oslo.

Brua skal fungere som turveibru for dem som vil gå turer i marka sommer og vinter. Selv om Statens vegvesen ikke hadde noe med denne brua å gjøre, var blant andre brudirektør Børre Stensvold i Vegdirektoratet på plass for å se og lære mer om brua.

- Vi er åpne for nye innovative bærekraftige løsninger, hvor også levetidskostnadene blir lave. Det synes å være flere fordeler med denne type komposittbruer (fiberarmert plast) i forhold til tradisjonelle byggematerialer som betong, stål og tre, sier Stensvold.

Brudirektør Børre Stensvold i Vegdirektoratet var på plass for å lære mer om komposittbruer (fiberarmert plast) da en ny slik gang- /og sykkelbru ble heist på plass over innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter i Ski 30. oktober.

Han nevner følgende punkter:

 • Lettere konstruksjon, som kan gi en slankere konstruksjon og tillate lengre spenn.
 • Kortere monteringstid, og lettere løft.
 • Stor formfrihet.
 • Antar at de har gunstig bestandighet; - ingen biologisk nedbrytning (jfr. trebruer) eller korrosjon (jfr. betong-/stålbruer).
 • Antar at de er prismessig konkurransedyktige, både med hensyn til investeringkostnader og i driftsfasen (levetiden).

Regelverk

Det finnes per i dag ingen eurokoder som stiller krav til denne type konstruksjoner, ifølge brudirektøren. Men inntil videre foreligger/anbefales nederlandsk nasjonalt regelverk, CUR96, som i disse dager utgis på engelsk.

For offentlige veier i Norge gjelder, i tillegg til eurokoder, vegnormal N400 Bruprosjektering.

Her er det ingen spesifikke krav for bærende konstruksjoner i kunststoff. Men i tillegg til generelle konstruksjonskrav til bruer, skal regler for det enkelte bruprosjekt avklares skriftlig med Vegdirektoratet før oppstart av prosjekteringen.

 

Adm. direktør Morten Alstadsæther i MSS (rød hjelm) snakker med arkitekt Håvard Slinde i «Nordic - Office of Architecture» ved innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter 30. oktober 2019 i forbindelse med monteringen av ny bru. MSS sto for prosjektering, levering og montering av brua og Nordic - Office of Architecture for det arkitektoniske. Foto: Hans kristian Barbøl

Fakta om brua i Ski

 • Vekt: 22 tonn
 • Lengde: 20,5 meter
 • Lysåpning: 4 meter
 • Total bredde 5,5 meter
 • Material: Vakuumstøpt kompositt
 • Produsert i Rotterdam, Nederland.

Ingen for biler så langt i Norge 

Stensvold kjenner ikke til at det er bygget veibruer i plastkompositt for biltrafikk i Norge. Men det er bygget tre stykker på gang- og sykkerveier. Brua som skal lose turgåere/-syklere ut i marka i Ski er den fjerde, og flere er under planlegging.

- Det kan benyttes andre typer armering enn glassfiber, for eksempel karbonfiner som er mye dyrere. Da vil man kunne benytte enda lengre spenn eller slankere konstruksjon uten å miste bæreevne, sier han.

Sola-firma står bak 

Module Solutions & Systems AS (MSS) på Sola i Rogaland har stått for prosjektering, levering og montering av komposittbrua på PNB-prosjektet der Skanska er totalentreprenør (kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet).

De har også levert de tre andre ovennevnte bruene i Norge.

- Og vi har flere bruleveringer på gang, sier adm. direktør i MSS, Morten Alstadsæther, til AT.no.

MSSs utgangspunkt, er offshore-industrien. Selskapet leverer lette og sterke kompositt-produkter til offshore. Men den store nedgangen i oljeindustrien som kom for noen år siden, var det på tide å se seg om etter flere ben å stå på for selskapet (som fortsatt leverer kompositt-produkter til oljeindustrien offshore).

Nå leder de an i et gryende norsk komponentbru-marked.

Powered by Labrador CMS