Anleggsarbeidet startet mandag 4. november, og det blir lysregulering forbi anleggsområdet. Trafikanter må derfor regne med ventetid.

Dette et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Førde kommune, der kommunen skal legge nytt vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) i veikroppen til gang- og sykkelveien.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig høsten 2020.

Det kom inn fire tilbud på denne kontrakten. Se hvem som kom med tilbud, og prisene, her.