Statens vegvesen har utført omfattende vedlikehold på strekningen, som er på ca. 1 km, fra Venabygda mot Venabygdsfjellet. Veien har fått nytt overvanns- og drenssystem for å forebygge skader på veien og veidekket. Vegvesenet har også fått sprengt bort berg for å gjøre fylkesveien bredere og mer trafikksikker å kjøre på.

- Nå er det bare asfalteringen som står igjen, sier byggeleder Henning Paul Garmo i Statens vegvesen.

- Det har vært 15 – 20 kuldegrader i Venabygda de siste dagene og kulda har satt seg godt i bakken. Derfor må vi vente til våren med å legge asfalt. Men veien er åpnet igjen etter vedlikeholdsarbeidet og skal ha god fremkommelighet i vinter.

Oppland fylkeskommune bevilget ca. 17 millioner kroner til opprustingen av fylkesveistrekningen i Ringebu i 2019.