- Dette var siste flaskehals mellom Korgen og Bolna, og nå er den borte. Gjennom de siste fire årene har vi bygget et topp moderne veianlegg og fjernet noen av de verste E6-strekningene i landet, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Større deler av det nye veianlegget har fartsgrense 90 kilometer i timen.

Siste finish til våren

Det første spadetaket for E6 Helgeland nord ble tatt i september 2015 i parsellen Urlandå–Skamdal, sør for Mo i Rana. De første parsellene ble åpnet for trafikantene et par år senere, og gjennom byggetiden har nye strekninger blitt åpnet fortløpende.

Det gjenstår fortsatt noe etterarbeid langs den nye veien. Sidearealer skal ordnes opp i og «revegeteres», i tillegg til at en rasteplass ved Krokstrand skal gjøres ferdig. Dette arbeidet gjøres til neste år, når snøen forsvinner og telen går.

Nord-Norges største veiprosjekt

E6 Helgeland nord er ett av tre delprosjekter i veipakken E6 Helgeland. Til sammen skal det bygges og utbedres 132 kilometer europavei mellom grensen til Nord-Trøndelag og Saltfjellet. De andre to delprosjektene er E6 Helgeland sør og Kapskarmo–Svenningelv–Lien.

Kostnadsrammen for prosjektet er rundt 7,5 milliarder kroner (2019). E6 Helgeland er per i dag Nord-Norges største veiprosjekt.