Første bærelag er lagt ut. Nå satses det på asfaltutlegging de kommende dagene dersom mildværer tillater det.
Første bærelag er lagt ut. Nå satses det på asfaltutlegging de kommende dagene dersom mildværer tillater det.

Skal legge asfalt - dersom mildværet fortsetter

Torsdag 14. november ble det gjort forberedende arbeider til første bærelag med asfalt langs E134 på Loesmoen på  prosjektet «E134 Mjøndalen–Langebru, midtdeler».

Publisert

Det ble lagt ut et bærelag fra enden av flyplassen og østover mot Steinberg. Strekningen er på ca. 500 meter.

Dersom været holder seg mildt også i neste uke, som det er meldt, starter man over helgen med de første bærelagene med asfalt også langs flyplassen og vestover mot Langebru, opplyses det fra prosjekt-ledelsen.

Bakgrunnen for prosjektet, er at strekningen i Øvre Eiker og Nedre Eiker (Buskerud) har vært utsatt for møteulykker, og dagens trafikkmengde gjør at kravene for fysisk midtdeler slår inn. Tiltaket med fysisk midtdeler er av forebyggende art, og skal forhindre nye ulykker og redusere antallet drepte og hardt skadde på strekningen.